Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

ECA/13/20

Luxembourg, 8. julij 2013

VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO
Ali so sredstva kohezijske politike EU za ceste dobro porabljena?

Revizorji EU so ocenili, ali so bili stroški za doseganje ciljev cestnih infrastrukturnih projektov, financiranih iz sredstev kohezijske politike EU, razumni. Revizija je zajela sofinancirane cestne projekte v Nemčiji, Grčiji, na Poljskem in v Španiji. Te štiri države članice so v obdobju 2000–2013 prejele največ sredstev kohezijske politike za ceste, in sicer približno 62 % celotnega zneska sofinanciranja EU za ceste. V revizijo so bile vključene avtoceste (10 projektov), hitre ceste (10 projektov) in običajne dvopasovne magistralne ceste (4 projekti).

Glavne zaključke in priporočila poročila bo predstavnikom medijev predstavil član Sodišča Harald Wögerbauer (Avstrija).


DATUM IN ČAS ponedeljek, 15. julija 2013, ob 11.00 uri

KRAJ RESIDENCE PALACE – Mednarodno tiskovno središče
DVORANA MAALBEEK
155, rue de la Loi, 1040 Bruselj – Belgija

Za tiskovno konferenco bo na voljo GRADIVO ZA MEDIJE s posebnim poročilom in sporočilom za javnost. Posebno poročilo bo v 22 uradnih jezikih objavljeno na spletni strani Sodišča www.eca.europa.eu.

Zagotovljeno bo TOLMAČENJE v nemščino in angleščino.


Side Bar