Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

ECA/13/20

Luxemburg 8. júla 2013

POZVÁNKA – TLAČOVÁ KONFERENCIA
Vynakladajú sa finančné prostriedky EÚ v rámci politiky súdržnosti na cesty dobre?

Audítori EÚ posúdili, či projekty cestnej infraštruktúry spolufinancované z fondov politiky súdržnosti EÚ dosiahli svoje ciele pri primeraných nákladoch. Audit sa týkal spolufinancovaných cestných projektov v Nemecku (DE), Grécku (EL), Poľsku (PL) a Španielsku (ES). Tieto štyri členské štáty majú najvyšší podiel vyčlenených finančných prostriedkov z politiky súdržnosti na cesty v období 2000 – 2013, ktorý predstavuje približne 62 % celkového spolufinancovania ciest zo strany EÚ. Audit sa týkal diaľnic (10 projektov), rýchlostných ciest (10 projektov) a bežných dvojpruhových hlavných ciest (4 projekty).

Hlavné závery a odporúčania tejto správy predstaví tlači p. Harald Wögerbauer (Rakúsko), člen Dvora audítorov.


DÁTUM A ČAS Pondelok, 15. júla 2013 o 11:00

MIESTO KONANIA The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brussels – Belgium

PROPAGAČNÉ MATERIÁLY PRE TLAČ, ktoré tvorí osobitná správa a tlačová správa, budú k dispozícii na tlačovej konferencii. Osobitná správa bude uverejnená na internetovej stránke Dvora audítorov www.eca.europa.eu v 22 úradných jazykoch.

TLMOČENIE bude zabezpečené v nemčine a angličtine.


Side Bar