Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

ECA/13/20

Luksemburg, 8 lipca 2013 r.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRASY
Czy środki przeznaczone na drogi w ramach europejskiej polityki spójności są właściwie wydatkowane?

Kontrolerzy UE ocenili, czy w projektach dotyczących infrastruktury drogowej współfinansowanych z funduszy polityki spójności UE osiągnięto założone cele przy racjonalnych kosztach. Kontrola obejmowała projekty drogowe współfinansowane w Niemczech (DE), Grecji (EL), Polsce (PL) i Hiszpanii (ES). Tym czterem państwom przyznano najwięcej środków z funduszy polityki spójności przeznaczonych na drogi w latach 2000–2013 – około 62% całej kwoty współfinansowania UE w tym sektorze. Kontrola obejmowała autostrady (10 projektów), drogi ekspresowe (10 projektów) i zwykłe dwupasmowe drogi główne (4 projekty).

Najważniejsze wnioski i zalecenia sformułowane w sprawozdaniu przedstawi Pan Harald Wögerbauer (AT), członek Trybunału.


TERMIN poniedziałek, 15 lipca 2013 r., godz. 11:00

MIEJSCE The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
SALA „MAALBEEK”
155, rue de la Loi, 1040 Bruksela – Belgia

Podczas spotkania udostępniony zostanie PAKIET PRASOWY, składający się ze sprawozdania specjalnego i komunikatu prasowego. Sprawozdanie specjalne zostanie opublikowane na stronie internetowej Trybunału (www.eca.europa.eu) w 22 językach urzędowych.

TŁUMACZENIE USTNE zostanie zapewnione w językach niemieckim i angielskim.


Side Bar