Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPESE REKENKAMER

ECA/13/20

Luxemburg, 8 juli 2013

UITNODIGING – PERSCONFERENTIE
Worden de EU‑cohesiebeleidsmiddelen voor wegen goed besteed?

De controleurs van de EU beoordeelden of de doelstellingen van de uit EU‑cohesiebeleidsfondsen gecofinancierde wegeninfrastructuurprojecten tegen een redelijke kostprijs verwezenlijkt zijn. De controle had betrekking op gecofinancierde wegenbouwprojecten in Duitsland (DE), Griekenland (EL), Polen (PL) en Spanje (ES). Dit zijn de vier lidstaten met de hoogste toewijzingen van cohesiebeleidsfinanciering voor wegen in de periode 2000–2013; ze ontvingen ongeveer 62 % van alle EU‑cofinanciering voor wegen. De controle had betrekking op autosnelwegen (tien projecten), autowegen (tien projecten) en gewone tweebaanshoofdwegen (vier projecten).

De voornaamste conclusies en aanbevelingen in het verslag zullen aan de pers worden gepresenteerd door de heer Harald Wögerbauer (Oostenrijk), lid van de Rekenkamer.


DATUM EN TIJDSTIP Maandag 15 juli 2013 om 11.00 uur

LOCATIE The RESIDENCE PALACE - Internationaal perscentrum
Zaal MAALBEEK
Wetstraat 155, 1040 Brussel – België

EEN PERSMAP met daarin het speciaal verslag en een persbericht zal beschikbaar zijn tijdens de persconferentie. Het speciaal verslag wordt in 22 officiële talen gepubliceerd op de website van de Rekenkamer, www.eca.europa.eu.

VERTOLKING is beschikbaar in het Duits en het Engels.


Side Bar