Navigation path

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

ECA/13/20

Luksemburgā, 2013. gada 8. jūlijā

UZAICINĀJUMS UZ PRESES KONFERENCI
Vai ES kohēzijas politikas līdzekļi tiek lietderīgi izmantoti ceļu vajadzībām

Revīzijā vērtēja, vai ES kohēzijas politikas līdzekļi ceļu infrastruktūras projektos sasniedza savus mērķus par saprātīgām izmaksām. Revīzijā pārbaudīja līdzfinansētos ceļu projektus Grieķijā (EL), Polijā (PL), Spānijā (ES) un Vācijā (DE). Šīm četrām dalībvalstīm ir augstākais kohēzijas politikas līdzekļu piešķīrums ceļiem laikposmā no 2000. līdz 2013. gadam, kopā veidojot aptuveni 62 % no visa ceļiem paredzētā ES līdzfinansējuma. Revīzija ietvēra automaģistrāles (10 projekti), ātrgaitas ceļus (10 projekti) un parastus divu joslu maģistrālos ceļus (4 projekti).

Ar ziņojuma galvenajiem secinājumiem un ieteikumiem preses pārstāvjus iepazīstinās Palātas loceklis Haralds Vēgerbauers (Harald Wögerbauer) (Austrija).


DATUMS UN LAIKS Pirmdien, 2013. gada 15. jūlijā plkst. 11:00

VIETA The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brisele, Beļģija

Preses konferencē būs pieejami PRESES MATERIĀLI, kuros ietilpst īpašais ziņojums un preses relīze. Īpašais ziņojums tiks publicēts Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu 22 oficiālajās ES valodās.

MUTISKĀ TULKOŠANA būs pieejama angļu un vācu valodā.


Side Bar