Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI

ECA/13/20

Liuksemburgas, 2013 m. liepos 8 d.

KVIETIMAS - INFORMACINIS PRANEŠIMAS
Ar ES sanglaudos politikos fondai tinkamai naudojami keliams?

ES auditoriai įvertino, ar vykdant ES sanglaudos politikos fondų kelių infrastruktūros projektus, jų tikslai buvo pasiekti pagrįstomis sąnaudomis? Auditas apėmė bendrai finansuojamus kelių projektus Vokietijoje (DE), Graikijoje (EL), Lenkijoje (PL) ir Ispanijoje (ES). Šios keturios valstybės narės 2000–2013 m. laikotarpiu iš Sanglaudos politikos fondų gavo didžiausius keliams skirtus asignavimus, kurie sudarė apie 62 % viso ES kelių finansavimo. Auditas apėmė automagistrales (10 projektų), greitkelius (10 projektų) ir paprastus dviejų eismo juostų magistralinius kelius (4 projektai).

Pagrindines ataskaitos išvadas ir rekomendacijas spaudai pristatys Audito Rūmų narys Harald Wögerbauer (AT).


DATA IR LAIKAS Pirmadienis, 2013 m. liepos 15 d. 11:00 val.

VIETA The RESIDENCE PALACE - Tarptautinis spaudos centras
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brussels – Belgium

MEDŽIAGĄ SPAUDAI, kurią sudaro specialioji ataskaita ir pranešimas spaudai, bus galima gauti prieš spaudos konferenciją. Specialioji ataskaita bus paskelbta Audito Rūmų interneto svetainėje, www.eca.europa.eu, 22 oficialiosiomis kalbomis.

VERČIAMA bus į vokiečių ir anglų kalbas.


Side Bar