Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

ECA/13/20

Luxemburg, 8. heinäkuuta 2013

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN
Onko EU:n koheesiopolitiikan varat käytetty asianmukaisesti tiehankkeisiin?

EU:n tarkastajat arvioivat, saavutettiinko EU:n koheesiopolitiikan varoilla rahoitettujen tiehankkeiden tavoitteet kohtuullisin kustannuksin. Tarkastus koski osarahoitettuja tiehankkeita Espanjassa (ES), Kreikassa (EL), Puolassa (PL) ja Saksassa (DE). Nämä neljä jäsenvaltiota saivat kaudella 2000–2013 eniten koheesiopolitiikan alan tierahoitusta; maiden saama osuus oli noin 62 prosenttia tiealalle suunnatun EU:n osarahoituksen kokonaismäärästä. Tarkastus koski moottoriteitä (10 hanketta), moottoriliikenneteitä (10 hanketta) ja tavallisia kaksikaistaisia valtateitä (4 hanketta).

Kertomuksen keskeiset päätelmät ja suositukset esittelee lehdistölle tilintarkastustuomioistuimen jäsen Harald Wögerbauer (AT).


PÄIVÄMÄÄRÄ JA AIKA Maanantai, 15. heinäkuuta 2013 klo 11:00

PAIKKA RESIDENCE PALACE – International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Bryssel – Belgia

LEHDISTÖPAKETTI, joka sisältää erityiskertomuksen ja lehdistötiedotteen, on saatavilla lehdistötilaisuudessa. Erityiskertomus julkaistaan tilintarkastustuomioistuimen internet-sivustolla (www.eca.europa.eu) 22 virallisella kielellä.

TULKKAUS saksaksi ja englanniksi.


Side Bar