Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROOPA KONTROLLIKODA

ECA/13/20

Luxembourg, 8. juuli 2013

KUTSE INFOTUNDI
Kas ELi ühtekuuluvuspoliitika vahendeid kasutati teede ehitamisel otstarbekalt?

Kontrollikoja audiitorid hindasid seda, kas ELi ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kaasrahastatud teede infrastruktuuri projektide eesmärgid saavutati mõistlike kuludega. Audit hõlmas Saksamaal, Kreekas, Poolas, ja Hispaanias kaasrahastatud teeprojekte. Neile neljale liikmesriigile on ajavahemikus 2000–2013 eraldatud kõige rohkem ühtekuuluvusfondide vahendeid, kokku ligi 62% kogu ELi teede kaasrahastamisest. Audit käsitles kiirteid (10 projekti), I klassi maanteed (10 projekti) ja tavapäraseid kahe sõidurajaga maanteid (4 projekti).

Aruande peamisi järeldusi ja soovitusi tutvustab ajakirjandusele kontrollikoja liige Harald Wögerbauer (Austria).


KUUPÄEV JA KELLAAEG: Esmaspäev, 15. juuli 2013 kell 11.00

KOHT: The RESIDENCE PALACE - Rahvusvaheline pressikeskus
RUUM „MAELBEEK”
Rue de la Loi 155, 1040 Brüssel, Belgia

Infotunniks koostatakse PRESSIPAKETT, mis koosneb eriaruandest ja pressiteatest. Eriaruanne avaldatakse kontrollikoja veebisaidil www.eca.europa.eu 22 ametlikus keeles.

SUULINE TÕLGE saksa ja inglise keelde.


Side Bar