Navigation path

Left navigation

Additional tools


DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

ECA/13/20

Luxembourg, den 8. juli 2013

INVITATION – PRESSEBRIEFING
Er de EU-samhørighedsmidler, som anvendes på veje, givet godt ud?

EU’s revisorer vurderede, om de vejinfrastrukturprojekter, som EU har ydet samhørighedsmidler til, har nået deres mål med rimelige omkostninger. Revisionen omfattede samfinansierede vejprojekter i Tyskland (DE), Grækenland (EL), Polen (PL) og Spanien (ES). Disse fire medlemsstater har fået tildelt flest samhørighedsmidler til veje i perioden 2000-2013, i alt ca. 62 % af den samlede EU-samfinansiering af veje. Revisionen dækkede motorveje (10 projekter), motortrafikveje (10 projekter) og almindelige tosporede hovedveje (4 projekter).

De vigtigste konklusioner og anbefalinger i særberetningen vil blive præsenteret for pressen af Harald Wögerbauer (AT), medlem af Retten.


DATO OG TIDSPUNKT Mandag den 15. juli 2013 kl. 11.00

STED RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK-SALEN
Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles - Belgien

EN PRESSEMAPPE med særberetningen og en pressemeddelelse vil foreligge på pressebriefingen. Særberetningen vil blive offentliggjort på Rettens websted, www.eca.europa.eu, på 22 officielle sprog.

Der vil være TOLKNING til tysk og engelsk.


Side Bar