Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


Evropský účetní dvůr

ECA/13/20

Lucemburk 8. července 2013

Pozvánka – tisková prezentace
Jsou prostředky z fondů politiky soudržnosti EU vynakládány na silnice řádně?

Auditoři EU posuzovali, zda projekty silniční infrastruktury v rámci fondů politiky soudržnosti EU dosáhly svých cílů s přiměřenými náklady. Audit se zaměřil na spolufinancované silniční projekty v Německu (DE), Řecku (EL), Polsku (PL) a Španělsku (ES). Těmto čtyřem členským státům je na silniční projekty v rámci politiky soudržnosti v období 2000–2013 přidělen největší objem prostředků, které představují přibližně 62 % veškerého spolufinancování EU určeného na silnice. Předmětem auditu byly dálnice (10 projektů), rychlostní silnice (10 projektů) a běžné hlavní silnice se dvěma jízdními pruhy (4 projekty).

Hlavní závěry a doporučení zprávy představí novinářům člen Evropského účetního dvora Harald Wögerbauer (Rakousko).


DATUM A ČAS Pondělí 15. července 2013 v 11:00

MÍSTO RESIDENCE PALACE – International Press Centre
zasedací místnost
MAELBEEK
Rue de la Loi 155,
1040 Brusel, Belgie

Během prezentace pro tisk budou k dispozici INFORMAČNÍ MATERIÁLY, které bude tvořit zvláštní zpráva a tisková zpráva. Zvláštní zpráva bude zveřejněna na internetové stránce Účetního dvora www.eca.europa.eu ve 22 úředních jazycích.

TLUMOČENÍ bude zajištěno v angličtině a němčině.


Side Bar