Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

ECA/13/20

Люксембург, 8 юли 2013 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
Правилно ли са изразходвани средствата за пътища от фондовете на политиката на сближаване на ЕС?

Одиторите на ЕС провериха дали проектите за пътна инфраструктура на фондовете на политиката на сближаване на ЕС са постигнали своите крайни цели на една разумна цена. Одитът обхвана съфинансирани проекти за пътища в Германия, Гърция, Полша и Испания. В периода от 2000 г. до 2013 г. най-много средства за пътища от политиката на сближаване са отпуснати на тези четири държави членки, което представлява 62 % от общото съфинансиране на пътища на ЕС. Одитът обхвана автомагистрали (10 проекта), високоскоростни пътища (10 проекта) и обикновени двулентови главни пътища (4 проекта).

Основните заключения и препоръки на доклада ще бъдат представени на пресата от г-н Harald Wögerbauer (AT), член на Сметната палата.


ДАТА И ЧАС Понеделник, 15 юли 2013 г. от 11:00 часа

МЯСТО RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brussels – Belgium

На пресконференцията ще бъде предоставен КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕСАТА, включващ специалния доклад и съобщение за пресата. Специалният доклад ще бъде публикуван на уебсайта на Европейската сметна палата (www.eca.europa.eu) на 22-та официални езика.

Ще бъде осигурен УСТЕН ПРЕВОД на немски и английски език.


Side Bar