Navigation path

Left navigation

Additional tools

CURTEA DE CONTURI EUROPEAN

COMUNICAT DE PRESĂ

ECA/13/17

Luxemburg, 12 iunie 2013

Potrivit auditorului extern al UE și instituțiilor supreme de audit ale statelor membre ale UE, „o uniune economică și monetară veritabilă, precum și o guvernanță economică mai bună au nevoie de un audit solid”

În mesajul adresat astăzi președintelui Consiliului European, domnul Van Rompuy, președintele Curții de Conturi Europene și președinții instituțiilor supreme de audit din statele membre ale Uniunii Europene (UE) au solicitat ca în cadrul viitoarei reuniuni a Consiliului European să se decidă adoptarea de măsuri legislative care să consolideze auditul și răspunderea pentru actul de gestiune în cadrul guvernanței economice a UE.

Președinții instituțiilor supreme de audit din statele membre ale Uniunii Europene și președintele Curții de Conturi Europene (care formează împreună Comitetul de contact) urmăresc îndeaproape evoluțiile legate de uniunea economică și monetară și de guvernanța economică a UE, acordând o atenție deosebită dispozițiilor privind auditul și răspunderea pentru actul de gestiune adoptate în acest context.

În cadrul unei reuniuni recente care a avut loc la Luxemburg, Comitetul de contact a luat act de eforturile depuse de Consiliul European în vederea elaborării de măsuri și instrumente care să asigure stabilitatea, coordonarea și buna guvernanță în ceea ce privește gestiunea fondurilor publice și a salutat importanța care este acordată principiilor legitimității democratice și răspunderii pentru actul de gestiune în foaia de parcurs ce vizează realizarea unei veritabile uniuni economice și monetare.

Comitetul de contact a subliniat necesitatea introducerii unor măsuri de politică și a unor măsuri legislative care să consolideze auditul și asigurarea răspunderii pentru actul de gestiune în contextul finalizării uniunii economice și monetare și a uniunii bancare și în contextul coordonării intensificate a politicii economice a UE. Instituțiile de audit au subliniat în special necesitatea următoarelor acțiuni:

construirea unui cadru coerent de audit și de asigurare a răspunderii pentru actul de gestiune;

• recunoașterea în legislația UE a importanței auditului extern al finanțelor publice;

• consolidarea dispozițiilor în materie de audit în ceea ce privește uniunea bancară;

• acordarea unei atenții deosebite rolului auditului finanțelor publice în domeniul disciplinei fiscale;

• asigurarea coerenței în materie de audit în cadrul instrumentelor de stabilizare financiară.

Comitetul de contact a considerat că viitoarea reuniune a Consiliului European va reprezenta o ocazie majoră de a lua în considerare aceste principii și de a consolida rolul auditului extern atunci când sunt în joc finanțe publice.

Declarația președintelui Curții de Conturi Europene și a președinților instituțiilor supreme de audit din statele membre ale UE este disponibilă la adresa următoare:

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/contactcommittee/resolutionsandreports/ccresolutions

Persoana de contact:

Aidas Palubinskas

Ofițer de presă, Curtea de Conturi Europeană

Birou: +352 4398 45410 Tel. mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar