Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI

PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/13/17

Liuksemburgas, 2013 m. birželio 12 d.

ES ir valstybių narių auditorių pareiškimas Europos Vadovų Tarybos pirmininkui: „Tikrai ekonominei ir pinigų sąjungai ir sustiprintam ekonominiam valdymui būtinas išsamus auditas“.

Šiandien kreipdamiesi į Europos Vadovų Tarybos pirmininką H. Van Rompuy, Europos Audito Rūmų pirmininkas ir Europos Sąjungos (ES) valstybių narių aukščiausiųjų audito institucijų vadovai paragino būsimą Europos Vadovų Tarybą priimti teisines priemones, kurios sustiprintų auditą ir atskaitomybę ES ekonominio valdymo srityje.

Europos Sąjungos valstybių narių aukščiausiųjų audito institucijų vadovai ir Europos Audito Rūmai (Ryšių palaikymo komitetas), atidžiai stebėjo pokyčius, susijusius su Ekonomine ir pinigų sąjunga (EPS) bei su ES ekonominiu valdymu, ypatingą dėmesį skirdami atitinkamiems audito ir atskaitomybės susitarimams.

Neseniai Liuksemburge vykusio posėdžio metu Ryšių palaikymo komitetas pripažino Europos Vadovų Tarybos pastangas plėtojant priemones ir įrankius, padedančius pasiekti stabilumą, koordinavimą ir gerą valdymą viešųjų finansų valdymo srityje, bei pritarė tam, kad tikros EPS sukūrimo plane daug dėmesio skiriama demokratinio teisėtumo ir atskaitomybės principams.

Ryšių palaikymo komitetas paragino įgyvendinti auditą ir atskaitomybę stiprinančią politiką ir teisines priemones, baigiant kurti EPS, bankų sąjungą ir vykdant sustiprintą ES ekonominės politikos koordinavimą. Auditoriai visų pirma pabrėžė būtinybę:

sukurti nuoseklų atskaitomybės ir audito teisinį pagrindą;

• pripažinti viešojo išorės audito svarbą ES teisės aktuose;

• stiprinti audito susitarimus bankininkystės sąjungos atžvilgiu;

• deramai atsižvelgti į viešojo audito vaidmenį fiskalinės drausmės srityje; ir

• užtikrinti audito finansinio stabilizavimo priemonių nuoseklumą.

Ryšių palaikymo komitetas mano, kad artėjantis Europos Vadovų Tarybos susitikimas bus gera proga atsižvelgti į šiuos principus ir sustiprinti išorės viešojo audito vaidmenį tais atvejais, kai naudojami viešieji finansai.

ES ir valstybių narių pareiškimą rasite čia:

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/contactcommittee/resolutionsandreports/ccresolutions

Ryšių pareigūnas:

Aidas Palubinskas

Europos Audito Rūmų atstovas spaudai

Tel. +352 4398 45410 Mob. tel. +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar