Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ECA/13/17

Luxembourg, 2013. június 12

Az Európai Számvevőszék és a tagállami ellenőrzési intézmények az Európai Tanács elnökéhez: a valódi gazdasági és monetáris unióhoz és a megerősített gazdasági irányításhoz erős számvevőszéki ellenőrzésekre van szükség.

Az Európai Tanács elnökének, Van Rompuy úrnak a mai napon elküldött levelükben az Európai Számvevőszék, illetve az uniós tagállamok állami ellenőrzési intézményeinek vezetői felkérték az Európai Tanácsot, hogy hozzon olyan jogszabályi intézkedéseket, amelyek erősítik az ellenőrzést és az elszámoltathatóságot az uniós gazdasági irányítás keretében.

Az Unió tagállamaiban működő legfőbb ellenőrzési intézmények vezetői és az Európai Számvevőszék (a kapcsolattartó bizottság) szorosan figyelemmel kísérik a gazdasági és monetáris unióval, valamint az uniós gazdasági irányítással kapcsolatos fejleményeket, különös tekintettel a vonatkozó ellenőrzési és elszámoltathatósági keretekre.

A közelmúltban tartott luxembourgi ülésén a kapcsolattartó bizottság elismerte azt a munkát, amelyet az Európai Tanács a közpénzek kezelésével kapcsolatos stabilitás, koordináció és helyes irányítás megvalósítására szolgáló intézkedések és eszközök kidolgozása terén eddig végzett, és kedvezően értékelte, hogy a valódi gazdasági és monetáris unió létrehozására irányuló útitervben jelentős szerepet játszik a demokratikus legitimitás és az elszámoltathatóság elve.

A kapcsolattartó bizottság olyan szakpolitikai és jogszabályi intézkedések meghozatalát tartja szükségesnek, amelyek erősebb ellenőrzést és jobb elszámoltathatóságot eredményeznek a gazdasági és monetáris unió, a bankunió, valamint az erősebben koordinált uniós gazdaságpolitika létrehozása során. Az ellenőrök különösen a következőket látják szükségesnek:

• egységes elszámoltathatósági és ellenőrzési keretek kialakítása;

• a nyilvános külső ellenőrzés fontosságának elismerése az uniós jogalkotásban;

• az ellenőrzési keretek megerősítése a bankunió vonatkozásában;

• kiemelt figyelem a nyilvános ellenőrzésnek a költségvetési fegyelem területén betöltött szerepére;

• a pénzügyi stabilitási eszközökre irányuló ellenőrzés egységességének biztosítása.

A kapcsolattartó bizottság úgy véli, hogy az Európai Tanács soron következő ülése egyedülálló lehetőséget nyújt az említett elvek figyelembe vételére és a külső nyilvános ellenőrzés szerepének megerősítésére a közpénzek felhasználásának vonatkozásában.

Az uniós és tagállami ellenőrök nyilatkozata a következő címről tölthető le: http://eca.europa.eu/portal/page/portal/contactcommittee/resolutionsandreports/ccresolutions

Kapcsolattartó:

Aidas Palubinskas

Sajtótisztviselő, Európai Számvevőszék

Iroda: +352 4398 45410 Mobiltelefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar