Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPSKI REVIZORSKI SUD

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

ECA/13/17

Luksemburg, 12. lipnja 2013.

Revizori EU-a i država članica poručili predsjedniku Europskog vijeća: „Istinska ekonomska i monetarna unija te bolje gospodarsko upravljanje trebaju snažnu reviziju“

Obraćajući se danas predsjedniku Europskog vijeća Van Rompuyju, čelnici Europskog revizorskog suda i revizijskih institucija država članica Europske unije (EU-a) pozvali su Europsko vijeće da na predstojećem sastanku usvoji zakonske mjere koje jačaju reviziju i odgovornost u okviru gospodarskog upravljanja EU-om.

Čelnici vrhovnih revizijskih institucija država članica EU-a i Europski revizorski sud (Kontaktni odbor) pomno prate razvoj događaja vezanih za ekonomsku i monetarnu uniju (EMU) i gospodarsko upravljanje EU-om te posebnu pažnju pridaju povezanim sustavima revizije i odgovornosti.

Tijekom nedavnog sastanka u Luksemburgu, Kontaktni odbor istaknuo je važnost dosadašnjeg rada Europskog vijeća na razvoju mjera i sredstava koja trebaju osigurati stabilnost, usklađenost i dobro postupanje u upravljanju javnim sredstvima te pozdravio činjenicu da se posebna važnost pridaje načelima demokratskog legitimiteta i odgovornosti iz smjernica za ostvarenje istinskog EMU-a.

Kontaktni odbor zatražio je usvajanje političkih i zakonskih mjera koje jačaju reviziju i odgovornost pri ostvarivanju ekonomske i monetarne unije, bankarske unije te veće usklađenosti gospodarske politike EU-a. Revizori su posebice naglasili potrebu za:

izgradnjom sustavnog okvira odgovornosti i revizije;

pridavanjem važnosti javnoj vanjskoj reviziji u zakonskim aktima EU-a;

jačanjem revizijskih sustava vezanih za bankarsku uniju;

pridavanjem posebne pažnje ulozi javne revizije u području fiskalne discipline; te

osiguravanjem sustavnosti revizija u instrumentima financijske stabilizacije.

Kontaktni odbor izrazio je stav da će predstojeći sastanak Europskog vijeća biti važna prilika za razmatranje ovih načela i jačanje uloge vanjske javne revizije kada su u pitanju javne financije.

Izjava revizora EU-a i država članica dostupna je ovdje: http://eca.europa.eu/portal/page/portal/contactcommittee/resolutionsandreports/ccresolutions

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Službenik za odnose s medijima Europskog revizorskog suda

Ured: +352 4398 45410 Mobitel: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar