Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

LEHDISTÖTIEDOTE

ECA/13/17

Luxemburg, 12. kesäkuuta 2013

EU:n ja jäsenvaltioiden tarkastajat totesivat Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle: “Aito talous- ja rahaliitto sekä tehostettu talouden ohjausjärjestelmä tarvitsevat lujitettuja tarkastusjärjestelyjä

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti ja Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden tarkastuselinten pääjohtajat olivat tänään yhteydessä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaan Van Rompuyyn ja kehottivat tulevaa Eurooppa-neuvostoa antamaan lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joiden avulla tarkastus- ja tilivelvollisuusjärjestelyjä lujitettaisiin EU:n talouden ohjausjärjestelmässä.

EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin (jotka yhdessä muodostavat yhteyskomitean) ovat tiiviisti seuranneet talous- ja rahaliittoa sekä EU:n talouden ohjausjärjestelmää koskevaa kehitystä ja kiinnittäneet erityistä huomiota niihin liittyviin tarkastus- ja tilivelvollisuusjärjestelyihin.

Yhteyskomitea tunnusti hiljattain Luxemburgissa pidetyssä kokouksessa, että Eurooppa-neuvosto on tehnyt arvokasta työtä kehittäessään toimenpiteitä ja välineitä, joiden avulla vakautetaan, koordinoidaan ja tehostetaan julkisten varojen hallinnointia. Lisäksi yhteyskomitea suhtautuu myönteisesti siihen, että aidon talous- ja rahaliiton luomista koskevassa hahmotelmassa korostettiin demokraattista legitimiteettiä ja tilivelvollisuutta koskevien periaatteiden merkitystä.

Yhteyskomitea pyysi toimintapoliittisia ja lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joilla lujitetaan tarkastus- ja tilivelvollisuusjärjestelyjä talous- ja rahaliiton, pankkiunionin ja EU:n talouspolitiikkojen tehostetun yhteensovittamisen yhteydessä. Tarkastajat korostavat erityisesti, että on tarpeen

luoda johdonmukainen tarkastus- ja tilivelvollisuuskehys

• tunnustaa julkisiin varoihin kohdistuvan ulkoisen tarkastuksen merkitys EU:n lainsäädännössä

• lujittaa pankkiunionia koskevia tarkastusjärjestelyjä

• kiinnittää erityistä huomiota julkisen tarkastuksen rooliin budjettikurin alalla

• varmistaa rahoitusvakautusvälineisiin kohdistettavien tarkastusten johdonmukaisuus.

Yhteyskomitea katsoo, että tuleva Eurooppa-neuvoston kokous on tärkeä tilaisuus ottaa esiin nämä periaatteet ja lujittaa julkista ulkoista tarkastusta julkisten varojen osalta.

EU:n ja jäsenvaltioiden tarkastajien lausuma:

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/publications/auditreportsandopinions/specialreports

Yhteyshenkilö:

Aidas Palubinskas

Lehdistösihteeri, Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Puhelin: +352 4398 45410 – Matkapuhelin: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUauditorsECA


Side Bar