Navigation path

Left navigation

Additional tools


DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

PRESSEMEDDELELSE

ECA/13/17

Luxembourg, den 12. juni 2013

EU's og medlemsstaternes revisorer til formanden for Det Europæiske Råd: "Skabelse af en egentlig Økonomisk og Monetær Union og styrkelse af EU's økonomiske styring kræver stærk revision"

Formændene for Den Europæiske Revisionsret og de overordnede revisionsorganer i Den Europæiske Union (EU) henvendte sig i dag til formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, og opfordrede til lovgivningsforanstaltninger, der styrker revision og ansvarlighed i forbindelse med EU's økonomiske styring.

Formændene for de overordnede revisionsorganer i EU's medlemsstater og Den Europæiske Revisionsret (Kontaktkomitéen) har nøje fulgt udviklingen i den Økonomiske og Monetære Union (ØMU'en) og EU's økonomiske styring med særlig opmærksomhed på de dermed forbundne revisions- og ansvarlighedsordninger.

På et møde i Luxembourg for nylig anerkendte Kontaktkomitéen Det Europæiske Råds hidtidige bestræbelser på at udvikle foranstaltninger og værktøjer, som skal sikre stabilitet, koordinering og god forvaltningsskik i forvaltningen af offentlige midler, og glædede sig over den betydning, der tillægges principperne om demokratisk legitimitet og ansvarlighed i køreplanen for opnåelsen af en egentlig ØMU.

Kontaktkomitéen opfordrede til politik- og lovgivningsforanstaltninger, der styrker revision og ansvarlighed i forbindelse med fuldførelsen af ØMU'en, bankunionen og den styrkede koordinering af EU's økonomiske politik. Kontaktkomitéen fremhævede navnlig, at der er behov:

• for at opbygge en sammenhængende ramme for ansvarlighed og revision

• for i EU-lovgivningen at anerkende betydningen af offentlig ekstern revision

• for at styrke revisionsordningerne med henblik på bankunionen

• for nøje at tage hensyn til offentlig revisions rolle på området finanspolitisk disciplin og

• for at sikre sammenhæng i revisionen i de finansielle stabiliseringsinstrumenter.

Kontaktkomitéen mente, at Det Europæiske Råds kommende møde vil være en vigtig mulighed for at overveje disse principper og styrke den offentlige eksterne revisions rolle, når offentlige midler er involveret.

Erklæringen fra EU's og medlemsstaternes revisorer kan hentes her:

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/contactcommittee/resolutionsandreports/ccresolutions

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pressesekretær - Den Europæiske Revisionsret

Kontor +352 4398 45410 Mobil +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar