Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

TISKOVÝ ZPRÁVA

ECA/13/17

Lucemburk 12. června 2013

Auditoři EU a auditoři členských států EU v dopise předsedovi Evropské rady: „Skutečná hospodářská a měnová unie a správa ekonomických záležitostí vyžadují silnou kontrolu.

Vedoucí představitelé Evropského účetního dvora a nejvyšších kontrolních institucí členských států Evropské unie (EU) se dnes obrátili na předsedu Evropské rady Van Rompuye s výzvou, aby se na nadcházejícím zasedání Evropské rady přijala legislativní opatření, která by posílila kontrolu a vyvozování odpovědnosti v souvislosti se správou ekonomických záležitostí EU.

Vedoucí představitelé nejvyšších kontrolních institucí členských států Evropské unie (EU) a Evropského účetního dvora (kontaktní výbor) pozorně sledují vývoj v souvislosti s hospodářskou a měnovou unií a správou ekonomických záležitostí EU, přičemž se zejména zaměřují na příslušné mechanismy kontroly a vyvozování odpovědnosti.

Během nedávného zasedání v Lucemburku uznal kontaktní výbor dosavadní úsilí Evropské rady při vytváření opatření a nástrojů s cílem vnést do hospodaření s veřejnými prostředky stabilitu, koordinaci a dobrou správu, a uvítal význam připisovaný zásadám demokratické legitimity a odpovědnosti v plánu pro dosažení skutečné hospodářské a měnové unie.

Kontaktní výbor vyzval k tomu, aby byla přijata politická a legislativní opatření, která posílí kontrolu a vyvozování odpovědnosti při dokončování hospodářské a měnové unie, bankovní unie a posílené koordinace hospodářských politik. Auditoři zejména zdůraznili potřebu:

vytvořit jednotný rámec pro audit a vyvozování odpovědnosti;

• přiznat důležitost veřejné externí kontrole v předpisech EU;

• posílit mechanismy kontroly ve vztahu k bankovní unii;

• věnovat velkou pozornost úloze veřejné kontroly v oblasti fiskální disciplíny;

• zajistit jednotnost kontrolních mechanismů u nástrojů finanční stabilizace.

Kontaktní výbor konstatoval, že nadcházející zasedání Evropské rady bude důležitou a jedinečnou příležitostí, jak tyto zásady zohlednit a posílit úlohu externí veřejné kontroly tam, kde se hospodaří s veřejnými prostředky.

Prohlášení auditorů EU a auditorů členských států je k dispozici zde:

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/contactcommittee/resolutionsandreports/ccresolutions

Kontaktní osoba:

Aidas Palubinskas

tiskový mluvčí Evropského účetního dvora

Pevná linka: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar