Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ECA/13/15

Luxembourg, 2013. június 7.

A számvevőszéki ellenőrök szerint az uniós támogatásért folyamodó kutatóknak még mindig túl sok bürokratikus akadályt kell leküzdeniük

Az Európai Számvevőszék újonnan közzétett jelentése szerint az Európai Bizottság számos lépést tett a hetedik kutatási keretprogram irányításának javítására. A hetedik kutatási keretprogramból származó támogatást igénylő kutatók azonban felesleges következetlenségekkel szembesülnek. A Számvevőszék megállapította továbbá, hogy a folyamatok úgy vannak kialakítva, hogy a minőségi kutatások támogatását biztosítsák, de kevésbé veszik figyelembe a hatékonyságot. A legnagyobb hatékonyságjavítást jobb támogatáskezelő eszközök kidolgozásával, az emberi erőforrások átcsoportosításával, a feldolgozási idő lerövidítésével és azzal lehetne megvalósítani, ha a pénzügyi kontrollmodellt kiegészítenék a hibakockázat figyelembevételével.

A hetedik kutatási keretprogram az Unió fő kutatástámogatási eszköze. Célja az ipar versenyképességének növelése és más uniós szakpolitikák kutatási igényeinek kielégítése. A program a 2007–2013-as időszakra vonatkozik, és teljes költségvetése több mint 50 milliárd EUR. A költségvetés jelentős részét a Bizottság, illetve végrehajtó ügynökségei használják fel támogatás formájában.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a Bizottság számos pontos egyszerűsítette a hetedik keretprogramban való részvétel szabályait, valamint a rendelkezéseket néhány esetben hozzáigazította a kedvezményezettek által követett gyakorlathoz, de a jövőben ezen a téren még többet kell tennie. A hetedik keretprogram bizottsági irányítása három területen – a folyamattervezés, fejlesztési tevékenységek és a vezetői információk kezelése terén – jó, ez azonban kevésbé mondható el az eszközök és erőforrások tekintetében. A támogatások odaítélésének feldolgozási ideje rövidebb lett, de 2012-ig még mindig nem sikerült 9 hónapra csökkenteni. Az ellenőrzés több bevált gyakorlatot is feltárt arra vonatkozóan, hogyan lehet tovább csökkenteni a támogatások odaítéléséhez szükséges átfutási időket. A minőség-ellenőrző kontrollmechanizmusok a projektek kiválasztása és követővizsgálata esetében jól működnek. A hetedik keretprogram pénzügyi kontrollmodellje viszont nem veszi kellő mértékben figyelembe a hibakockázatot. Ez azt jelenti, hogy a hetedik keretprogram kis kockázatú kutatóinál túl sok kontrollmechanizmust alkalmaznak.

„A minőségi kutatás alapvető fontosságú Európa hosszú távú gazdasági jólétéhez, és a Bizottság egyértelműen a helyes irányba halad” – nyilatkozta Ladislav Balko, a Számvevőszéknek a jelentésért felelős szlovák tagja. „Jelenleg azonban, amikor az uniós költségvetésre egyre nagyobb nyomás nehezedik, a Bizottságnak optimalizálnia kell a keretprogram irányítását. Ajánlásaink végrehajtásával a Bizottság nem csak saját hatékonyságát tudja javítani, hanem a kutatókra nehezedő adminisztratív terheket is csökkentheti, ezáltal sikeresebbé téve a keretprogramot.”

A Bizottság viszonylag sikeresen vezette be az innovatív kockázatmegosztó finanszírozási mechanizmust és a közös technológiai kezdeményezéseket. Ugyanakkor a Számvevőszék megállapította, hogy a közös technológiai kezdeményezések végrehajtásának jogi kerete túlságosan összetett volt, és a Bizottság nem igazolta kellőképpen, hogy a kockázatmegosztó finanszírozási mechanizmus keretében történő finanszírozás olyan beruházásokhoz vezetett, amelyek meghaladták azt a szintet, ahol azokat a kedvezményezettek közpénzek nélkül is megvalósítottak volna.

A szerkesztők figyelmébe:

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be.

A 02/2013. sz. különjelentés címe a „Biztosította a Bizottság a hetedik kutatási keretprogram hatékony végrehajtását?”. A Számvevőszék megvizsgálta, hogy a Bizottság biztosította-e a hetedik keretprogram hatékony végrehajtását. Az ellenőrzés kiterjedt a részvételi szabályokra, a Bizottság eljárásaira és két új eszköz bevezetésére, és eredményei valószínűleg nem csak a hetedik keretprogram fennmaradó időtartamára nézve lesznek hasznosak, hanem az új, Horizon 2020 kutatási keretprogram működésének meghatározásához is.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a hetedik keretprogram során a Bizottság számos olyan változást vezetett be, amelyek egyszerűsítették a részvételi szabályokat. A Bizottság mindenekelőtt megfelelő módon racionalizálta a követelményeket és fejlesztette a kedvezményezetteknek szóló útmutató dokumentumokat. A rendelkezéseket néhány esetben hozzáigazította a kedvezményezettek gyakorlataihoz, de a jövőben ezen a téren még többet kell tennie. A keretprogram kedvezményezettjei következetlenségekkel szembesülnek a részvételi szabályok néhány tekintetében. A Kutatási Egyeztető Bizottság létrehozása megfelelő lépés ezeknek a következetlenségeknek a kezelésére; az eltérő gyakorlatok meghatározására létrehozott mechanizmusoknak azonban vannak hiányosságaik.

A hetedik keretprogram eljárásainak bizottsági irányítása ötből három területen jó, ezek: folyamattervezés, fejlesztési tevékenységek és a vezetői információk kezelése, kevésbé jó viszont az eszközök és erőforrások tekintetében. A meglévő eszközök nem teszik lehetővé a hatékony végrehajtást, és vannak jelei annak, hogy más témák rovására túl sok személyi erőforrást használnak fel az Együttműködés egyedi program egyes témáinak végrehajtásához.

A Számvevőszék vizsgálata kimutatta, hogy mind a kockázatmegosztó finanszírozási mechanizmus, mind a közös technológiai kezdeményezések megfeleltek rendeltetési céljuknak. Sikeresen megnyerték az ügynek a kezdeményezettek meghatározott csoportjait, például a kis- és középvállalkozásokat. Ugyanakkor a közös technológiai kezdeményezések végrehajtásának jogi kerete túlságosan összetett volt, és a Bizottság nem igazolta kellőképpen, hogy a kockázatmegosztó finanszírozási mechanizmus keretében történő finanszírozás olyan beruházásokhoz vezetett, amelyek meghaladták azt a szintet, ahol azokat a kedvezményezettek közpénzek nélkül is megvalósítottak volna.

A Számvevőszék a következőket javasolta:

  • a részvételi szabályok tekintetében a Bizottság tegyen további erőfeszítéseket annak biztosítására, hogy a kedvezményezettek gyakorlatai használhatók legyenek a Horizont 2020 keretprogramban, és irányítsa következetesebben a hetedik keretprogramot;

  • a folyamatirányítás megerősítése érdekében a Bizottság vezessen be a funkciókat teljes körűen integráló informatikai eszközöket, és vizsgálja meg a munkaterhelésbeli egyenlőtlenségeket;

  • a feldolgozási idő csökkentése érdekében a Bizottság biztosítsa a folyamatok automatizálását, valamint azok következetes végrehajtását az összes szolgálat esetében;

  • a Bizottság kockázatorientáltabb kontrollmechanizmusokat alkalmazzon a kifizetések előtt és után, a kontrolltevékenységek jobb összpontosítása céljából;

  • az Európai Tanács, az Európai Parlament és a Bizottság a közös technológiai kezdeményezésekre vonatkozó jogi keretet hozzák összhangba a közös technológiai kezdeményezések személyi állománya adta lehetőségekkel. A kockázatmegosztó finanszírozási mechanizmus hatásának maximalizálása érdekében a Bizottság mutassa be, hogy támogatásaival a korlátozott finanszírozási lehetőségekkel rendelkező kedvezményezetteket célozza.

Kapcsolattartó:

Aidas Palubinskas

Sajtótisztviselő, Európai Számvevőszék

Iroda: +352 4398 45410 Mobiltelefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar