Navigation path

Left navigation

Additional tools

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

ECA/13/11

Luxemburg, 18 aprilie 2013

Potrivit auditorului extern al UE, este necesară o mai bună planificare pentru ca operațiunile de reabilitare ecologică a siturilor dezafectate să funcționeze

Un nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, gardianul finanțelor UE, invită Comisia Europeană să îmbunătățească modul în care sunt gestionate proiectele de regenerare a așa-numitelor siturilor dezafectate, care sunt foste zone militare și industriale, adesea abandonate și contaminate.

Auditorii au constatat că rezultatele ar fi putut fi obținute la un cost mai mic pentru bugetele naționale și pentru bugetul UE, dat fiind că nevoia de finanțare din partea sectorului public nu era întotdeauna stabilită, iar normele care reglementează proiectele de regenerare finanțate de UE nu permit într-o măsură suficientă recuperarea banilor publici în cazul în care proiectele generează venituri mai mari decât cele estimate. De asemenea, auditorii au constatat că principiul „poluatorul plătește” nu a fost aplicat în totalitate, astfel încât costurile operațiunilor de reabilitare ecologică au trebuit să fie suportate parțial din fonduri naționale și din fonduri ale UE.

Se estimează că numărul siturilor dezafectate din Europa variază de la câteva sute în statele membre de mici dimensiuni la câteva sute de mii în statele membre mai mari, cu un trecut industrial bogat. FEDER și Fondul de coeziune au cofinanțat proiecte de regenerare pentru a promova reutilizarea acestor situri, precum și cu scopul de a proteja sănătatea umană și mediul și de a limita extinderea urbană.

Deși, potrivit auditorilor, majoritatea proiectelor au reușit să transforme aceste situri, în numeroase cazuri, terenurile și clădirile reamenajate nu au fost utilizate conform celor planificate, iar numărul de locuri de muncă create a fost sub așteptări. Această situație se explică în parte prin faptul că nu s-a acordat o atenție suficientă necesității de a dispune de o analiză aprofundată a pieței, dar și prin recesiunea economică.

„Moștenirea reprezentată de poluarea de pe siturile dezafectate din UE continuă să reprezinte o provocare de anvergură. Proiectele de regenerare cofinanțate de UE au produs transformările promise, dar progresul a fost adesea lent și au fost create mai puține locuri de muncă decât se estima. Principiul «poluatorul plătește» s-a dovedit aproape imposibil de aplicat în practică și nu există suficiente mecanisme prin care autoritățile publice să poată recupera investițiile în cazul în care proiectele generează venituri mai mari decât cele estimate”, a declarat Henri Grethen, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest raport. „Într-un astfel de context, este probabil că remedierea poluării istorice va trebui să fie plătită în continuare din fonduri publice.”

În toate statele membre vizitate de Curte, politica în materie de situri dezafectate este implementată prin instrumente de amenajare a teritoriului, iar multe dintre acestea promovează aspecte care reprezintă bune practici. Stabilirea priorităților este însă complicată de faptul că nu există întotdeauna registre ale siturilor dezafectate. Potrivit auditorilor, regulamentele privind fondurile structurale ar trebui să impună cerința ca proiectele de dezvoltare a siturilor dezafectate să se bazeze pe planuri integrate de dezvoltare și ar trebui depuse mai multe eforturi pentru promovarea reutilizării siturilor dezafectate ca opțiune de preferat utilizării de terenuri neconstruite. Toate proiectele prezentau unele calități în ceea ce privește sustenabilitatea pe termen lung, dar rezultatele lucrărilor de remediere ecologică efectuate nu erau întotdeauna certificate în mod corespunzător și există diferențe mari între valorile naționale stabilite pentru evaluarea gradului de contaminare a solului.

Scopul acestui comunicat de presă este să prezinte mesajele principale ale raportului special adoptat de Curtea de Conturi Europeană. Textul integral al raportului este disponibil la adresa www.eca.europa.eu.

Persoana de contact:

Aidas Palubinskas

Ofițer de presă, Curtea de Conturi Europeană

Birou: +352 4398 45410 Tel. mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar