Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Sajtóközlemény

ECA/13/11

Luxembourg, 2013. április 18.

„Barnamezős” területek: az uniós ellenőrök szerint jobb tervezésre van szükség a területek megtisztításának eredményes végrehajtásához

Az Európai Számvevőszék, az uniós pénzügyek őre, új jelentést tett közzé, melyben felhívja az Európai Bizottságot, hogy javítson a gyakran használaton kívüli és szennyezett korábbi ipari és katonai területek, az úgynevezett „barnamezős” területek rehabilitációs projektjeinek irányításán.

Az uniós ellenőrök szerint a tagállami, illetve az uniós költségvetést kevésbé terhelő módon is el lehetett volna érni eredményeket, mert nem minden esetben vizsgálták meg, hogy valóban szükség volt-e közfinanszírozásra, és amennyiben a rehabilitációs projektek a vártnál több bevételt termelnek, az uniós finanszírozású rehabilitációs projektekre vonatkozó szabályok csak korlátozottan teszik lehetővé a közpénzek visszafizettetését. Megállapították továbbá, hogy nem mindig alkalmazták teljes mértékben a „szennyező fizet” elvet, így nemzeti és uniós forrásokból fedezték a környezeti kármentesítés költségeinek egy részét.

A barnamezős területek száma a kisebb európai tagállamokban néhány száz, a gazdag ipari múlttal rendelkező nagyobb tagállamokban azonban néhány százezer is lehet. Az emberi egészség és a környezet védelme, valamint a városok terjeszkedésének kezelése érdekében az ERFA és a Kohéziós Alap társfinanszírozást nyújt a barnamezős területek rehabilitációjára és újbóli hasznosítására.

Míg az ellenőrök szerint a legtöbb projekt ugyan sikeresen megvalósította a területek rehabilitációját, számos esetben a rendezett földterület, illetve az épületek tervezett felhasználása nem valósult meg, és a munkahelyteremtésre gyakorolt hatás is a vártnál kisebb volt. Ez egyrészt a gazdasági visszaesésnek, másrészt pedig annak tudható be, hogy nem fordítottak megfelelő figyelmet arra, hogy alapos piacelemzés szükséges.

„A barnamezős helyszínek megörökölt szennyezettsége továbbra is jelentős gondokat okoz az Unióban. Az EU által társfinanszírozott rehabilitációs projektek megvalósították az ígért átalakításokat, de az előrehaladás gyakran lassú volt és a vártnál kevesebb munkahelyet teremtettek. A „szennyező fizet” elvet a gyakorlatban csaknem lehetetlen volt alkalmazni és nincs megfelelő mechanizmus arra, hogy amennyiben a rehabilitációs projektek a vártnál több bevételt termelnek, a közhatóságok visszafizettessék a befektetett összeget”, nyilatkozta Henri Grethen, a Számvevőszéknek a jelentésért felelős tagja. „Mindezt figyelembe véve a múltbeli szennyezések felszámolását valószínűleg továbbra is közforrásokból kell fedezni.”

Az ellenőrök által meglátogatott tagállamokban főleg területrendezési eszközök útján hajtják végre a barnamezős politikát, amelyek közül több a bevált gyakorlat alkalmazását mozdítja elő. A prioritások meghatározását nehezíti azonban, hogy nem mindig vezetnek nyilvántartást a barnamezős területekről. A Számvevőszék szerint a strukturális alapokra vonatkozó rendeleteknek elő kellene írniuk, hogy a barnamezős fejlesztési projektek integrált fejlesztési terven alapuljanak, és többet kellene tenni a barnamezős helyszínek újbóli hasznosításának a zöldmezős fejlesztésekkel szembeni előnyben részesítéséért. A hosszú távú fenntarthatóságot illetően mindegyik projekt rendelkezett pozitív hozadékkal, de a környezetvédelmi kármentesítési munkák tanúsítása nem mindig volt megfelelő, és nagy eltérések mutatkoztak az egyes tagállamok között a talajszennyezettségi határértékek terén.

E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről. A jelentés teljes szövege a honlapunkon található: www.eca.europa.eu

Kapcsolattartó:

Aidas Palubinskas

Sajtótisztviselő, Európai Számvevőszék

Iroda: +352 4398 45410 Mobiltelefon: +352 621 552224 press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar