Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

ECA/13/10

Luxemburg den 11 april 2013

INBJUDAN – PRESSKONFERENS
Har EU:s strukturåtgärder till stöd för återställande av förfallna industri- och militärområden varit framgångsrika?

De senaste årtiondena har alltfler ödelagda industri- och militärområden (så kallade förfallna områden) blivit tillgängliga för användning. Deras antal i Europa beräknas uppgå till från ett par hundra i små medlemsstater till några hundra tusen i större medlemsstater med en rik industrihistoria. Många förfallna områden är förorenade. Att förfallna områden återställs och tas i bruk på nytt är något som främjas av EU:s strukturåtgärder för att människors hälsa och miljön ska skyddas och för att stadsutbredningen ska dämpas.

I rapporten bedömde revisionsrätten om EU:s medfinansierade återställningsprojekt uppnådde sina mål, om inriktningen på EU-stödet byggde på tillförlitliga kriterier och om resultaten uppnåddes till lägsta möjliga kostnad för EU-budgeten.

Revisionen genomfördes från mars till december 2011 vid kommissionen och i de fem medlemsstater som stod för merparten av utgifterna för de projekt som finansierades under programperioderna 2000–2006 och 2007–2013: Tyskland, Storbritannien, Ungern, Polen och Tjeckien. Det urval av 27 projekt som granskades uppgick till totalt 231 miljoner euro i medfinansiering från EU.

De viktigaste slutsatserna och rekommendationerna i rapporten presenteras för pressen av Henri Grethen, ledamot av revisionsrätten.


DATUM OCH TID Torsdagen den 18 april 2013 kl. 10:30

PLATS RESIDENCE PALACE - International Press Centre
RUM MAALBEEK
155, rue de la Loi,
1040 Bryssel – Belgien

EN PRESSMAPP med den särskilda rapporten och ett pressmeddelande kommer att delas ut vid presskonferensen. Den särskilda rapporten offentliggörs på 22 officiella språk på revisionsrättens webbplats www.eca.europa.eu.

TOLKNING kommer att ske till franska och engelska.


Side Bar