Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

ECA/13/10

Luxembourg, 11. aprila 2013

VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO
Ali so strukturni ukrepi EU uspešno podprli obnovo industrijskih in vojaških degradiranih območij?

V zadnjih letih je na voljo vse več zapuščenih industrijskih in vojaških območij (t. i. degradiranih območij). Po ocenah jih je v Evropi od nekaj sto v manjših državah članicah do nekaj sto tisoč v večjih državah članicah z bogato industrijsko preteklostjo. Mnoga degradirana območja so kontaminirana. S strukturnimi ukrepi EU se spodbujata obnova in ponovna uporaba degradiranih območij zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja ter blaženja širjenja urbanih območij.

V tem posebnem poročilu je ocenjeno, ali so bili doseženi cilji projektov za obnovo, ki jih je sofinancirala EU, ali je usmerjenost podpore EU za obnovo industrijskih in vojaških degradiranih območij temeljila na trdnih merilih ter ali so bili rezultati doseženi z najnižjimi mogočimi stroški za proračun EU.

Revizija je bila izvedena med marcem in decembrom 2011 na Komisiji in v petih državah članicah z največjimi odhodki za projekte, ki so se financirali v programskih obdobjih 2000–2006 in 2007–2013: v Nemčiji, Združenem kraljestvu, na Madžarskem, Poljskem in Češkem. Pri pregledanem vzorcu s 27 projekti je skupno sofinanciranje EU znašalo 231 milijonov EUR.

Najpomembnejše zaključke in priporočila iz poročila bo novinarjem predstavil Henri Grethen, član Evropskega računskega sodišča.


DATUM IN URA: četrtek, 18. aprila 2013 ob 10.30

KRAJ: RESIDENCE PALACE – Mednarodno tiskovno središče
DVORANA MAALBEEK
155, rue de la Loi,
1040 Bruselj – Belgija

Za tiskovno konferenco bo na voljo Gradivo za medije s posebnim poročilom in sporočilom za javnost. Posebno poročilo bo objavljeno na spletni strani Sodišča www.eca.europa.eu v 22 uradnih jezikih.

Zagotovljeno bo TOLMAČENJE v francoščino in angleščino.


Side Bar