Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

ECA/13/10

Luksemburgā, 2013. gada 11. aprīlī

UZAICINĀJUMS UZ PRESES KONFERENCI
Vai ar ES struktūrpasākumiem ir veiksmīgi atbalstīta degradētu rūpniecisku un militāru teritoriju atjaunošana

Pēdējos gados aizvien biežāk kļuvušas pieejamas pamestas rūpnieciskas un militāras teritorijas (tā dēvētās “degradētās teritorijas”). To skaits Eiropā tiek lēsts no dažiem simtiem mazākās dalībvalstīs līdz dažiem simtiem tūkstošu lielākās dalībvalstīs ar bagātu rūpniecības vēsturi. Daudzas degradētās teritorijas ir piesārņotas. Ar ES struktūrpasākumiem tiek veicināta degradētu teritoriju atjaunošana un atkārtota izmantošana, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi un ierobežotu pilsētu izplešanos.

Šajā īpašajā ziņojumā ir sniegts izvērtējums par to, vai ES līdzfinansēto atjaunošanas projektu mērķi ir sasniegti, vai ES atbalsts rūpniecisku un militāru teritoriju atjaunošanai tika plānots, pamatojoties uz stingriem kritērijiem, un vai rezultāti tika sasniegti ar zemākajām izmaksām no ES budžeta.

Revīziju veica no 2011. gada marta līdz decembrim Komisijā un piecās dalībvalstīs, kurās bija vislielākie izdevumi saistībā ar projektiem, kas finansēti 2000.–2006. gada un 2007.–2013. gada plānošanas periodā. Šīs dalībvalstis ir Vācija, Apvienotā Karaliste, Ungārija, Polija un Čehijas Republika. Tika pārbaudīti 27 izraudzīti projekti, kuru kopējā ES līdzfinansējuma vērtība bija 231 miljons EUR.

Ar galvenajiem ziņojumā izklāstītajiem secinājumiem un ieteikumiem preses pārstāvjus iepazīstinās Palātas loceklis Anrī Grētens [Henri Grethen].


DATUMS UN LAIKS Ceturtdien, 2013. gada 18. aprīlī plkst. 10.30

VIETA The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brisele, Beļģija

Preses konferencē būs pieejami PRESES MATERIĀLI, kuros ietilpst īpašais ziņojums un preses relīze. Īpašais ziņojums tiks publicēts Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu 22 oficiālajās ES valodās.

MUTISKĀ TULKOŠANA būs pieejama angļu un franču valodā.


Side Bar