Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS AUDITO RŪMAI

ECA/13/10

Liuksemburgas, 2013 m. balandžio 11 d.

KVIETIMAS – SPAUDOS KONFERENCIJA
Ar ES struktūrinės priemonės sėkmingai padėjo gaivinti apleistas pramonines ir karines vietoves?

Pastaraisiais metais radosi vis daugiau ir daugiau neprižiūrimų (vadinamųjų apleistų) pramoninių ir karinių vietovių, kurias tapo galima panaudoti. Manoma, kad jų skaičius Europoje siekia nuo kelių šimtų mažose valstybėse narėse iki kelių šimtų tūkstančių didesnėse valstybėse narėse su turtinga pramonine praeitimi. Daugelis apleistų vietovių yra užterštos. ES struktūrinėmis priemonėmis skatinamas apleistų vietovių gaivinimas ir panaudojimas kitiems tikslams, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir sumažinti miestų plėtimąsi.

Šioje specialiojoje ataskaitoje įvertinta, ar buvo pasiekti ES bendrai finansuotų gaivinimo projektų tikslai, ar sprendžiant, kam skirti ES paramą, buvo remiamasi griežtais kriterijais ir ar rezultatai buvo pasiekti mažiausia kaina ES biudžetui.

Auditas buvo atliekamas 2011 m. kovo–gruodžio mėnesiais Komisijoje ir penkiose valstybėse narėse, kurių su 2000–2006 m. ir 2007–2013 m. programavimo laikotarpių programomis susijusios išlaidos buvo didžiausios –Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Čekijoje. Tirtos 27 projektų imties vertė iš viso sudarė 231 milijoną eurų ES bendro finansavimo.

Pagrindines ataskaitos išvadas ir rekomendacijas spaudai pristatys Audito Rūmų narys Henri Grethen.


DATA IR LAIKAS 2013 m. balandžio 18 d. (ketvirtadienis), 10.30 val.

VIETA RESIDENCE PALACE – Tarptautinis spaudos centras
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brussels – Belgium

MEDŽIAGĄ SPAUDAI, kurią sudaro specialioji ataskaita ir pranešimas spaudai, bus galima gauti prieš spaudos konferenciją. Specialioji ataskaita bus paskelbta Audito Rūmų interneto svetainėje www.eca.europa.eu 22 oficialiomis kalbomis.

VERČIAMA bus į prancūzų ir anglų kalbas.


Side Bar