Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

ECA/13/10

Luxemburg, 11. huhtikuuta 2013

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN
Onko EU:n rakennetoimilla tuettu onnistuneesti ympäristövaurioalueita muodostavien teollisuus- ja sotilasalueiden elvyttämistä?

    Viime vuosina yhä useampia hylättyjä teollisuus- ja sotilasalueita (niin kutsutut ympäristövaurioalueet) on voitu ottaa käyttöön. Alueiden lukumäärän arvioidaan vaihtelevan Euroopassa siten, että pienissä jäsenvaltioissa alueita on muutamia satoja ja suuremmissa, rikkaan teollisen menneisyyden omaavissa jäsenvaltioissa joitakin satoja tuhansia. Monet ympäristövaurioalueet ovat saastuneita. EU edistää ympäristövaurioalueiden elvyttämistä ja uudiskäyttöä rakennetoimien avulla. Tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä sekä ympäristöä ja vähentää kaupunkirakenteen hajautumista.

Erityiskertomuksessa arvioitiin seuraavia osa-alueita: saavutettiinko EU:n osarahoittamien elvyttämishankkeiden tavoitteet; perustuiko teollisuus- ja sotilasalueiden elvyttämiseen tarkoitetun EU‑tuen kohdentaminen vakaisiin kriteereihin; saavutettiinko tulokset siten, että EU:n talousarvioon aiheutuvat kustannukset jäivät mahdollisimman pieniksi.

Tarkastus toimitettiin vuoden 2011 maaliskuun ja joulukuun välisenä aikana komissiossa ja viidessä jäsenvaltiossa, joiden osuus ohjelmakausilla 2000–2006 ja 2007–2013 rahoitetuista hankkeista oli suurin: Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta, Unkari, Puola ja Tšekin tasavalta. Otokseen kuului 27 hanketta, joita koskevan EU:n osarahoituksen kokonaismäärä oli 231 miljoonaa euroa.

Kertomuksen keskeiset päätelmät ja suositukset esittelee lehdistölle tilintarkastustuomioistuimen jäsen Henri Grethen.


PÄIVÄMÄÄRÄ JA AIKA
Torstai, 18. huhtikuuta 2013 klo 10.30

PAIKKA RESIDENCE PALACE – International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Bryssel – Belgia

LEHDISTÖPAKETTI, joka sisältää erityiskertomuksen ja lehdistötiedotteen, on saatavilla lehdistötilaisuudessa. Erityiskertomus julkaistaan tilintarkastustuomioistuimen internet-sivustolla (www.eca.europa.eu) 22 virallisella kielellä.

TULKKAUS ranskaksi ja englanniksi.


Side Bar