Navigation path

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

ECA/13/10

Luxembourg, den 11. april 2013

INVITATION – PRESSEBRIEFING
Har EU's strukturforanstaltninger til retablering af industrielle og militære brownfieldområder givet gode resultater?

    I de seneste år er flere og flere forladte industrielle og militære områder (de såkaldte brownfieldområder) blevet tilgængelige til brug. Antallet af brownfieldområder i EU-landene skønnes at spænde fra nogle få hundrede i små medlemsstater til nogle få hundrede tusinde i større medlemsstater med en rig industriarv. Mange brownfieldområder er forurenede. For at beskytte menneskers sundhed og miljøet og for at modvirke planløs byspredning fremmer EU's strukturforanstaltninger retablering og genanvendelse af brownfieldområder.

I denne særberetning vurderes det, om de retableringsprojekter, som EU medfinansierede, opfyldte deres mål, om målretningen af EU's støtte til retablering af industrielle og militære områder var baseret på robuste kriterier, og om resultaterne blev opnået med de lavest mulige omkostninger for EU-budgettet.

Revisionen blev foretaget fra marts til december 2011 i Kommissionen og i de fem medlemsstater, der tegnede sig for hovedparten af udgifterne til de projekter, der blev finansieret i programmeringsperioderne 2000-2006 og 2007-2013: Tyskland, Det Forenede Kongerige, Ungarn, Polen og Den Tjekkiske Republik. De 27 projekter i den undersøgte stikprøve modtog i alt 231 millioner euro i EU-medfinansiering.

Særberetningens hovedkonklusioner og anbefalinger vil blive præsenteret for pressen af Henri Grethen, medlem af Retten.


DATO OG TIDSPUNKT Torsdag den 18. april 2013 kl. 10.30

STED RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK-SALEN
Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles - Belgien

EN PRESSEMAPPE med særberetningen og en pressemeddelelse vil ligge fremme til mødet. Særberetningen vil blive offentliggjort på Rettens websted, www.eca.europa.eu, på 22 officielle sprog.

Der vil være TOLKNING til fransk og engelsk.


Side Bar