Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

ECA/13/10

Lucemburk 11. dubna 2013

POZVÁNKA – TISKOVÁ PREZENTACE
Podporovala strukturální opatření EU úspěšně regeneraci zanedbaných průmyslových a vojenských lokalit?

V posledních letech je k dispozici stále více zanedbaných průmyslových a vojenských lokalit (tzv. brownfieldů). Jejich počet v Evropě se odhaduje od několika set v malých členských státech až po několik set tisíc ve větších členských státech s bohatou průmyslovou minulostí. Mnoho brownfieldů je znečištěno. Regenerace a opětovné využití brownfieldů se podporují v rámci strukturálních opatření EU s cílem chránit lidské zdraví a životní prostředí a omezit rozrůstání měst.

V této zvláštní zprávě se posuzuje, zda projekty regenerace spolufinancované EU dosáhly svých cílů, zda zaměření podpory EU pro regeneraci průmyslových a vojenských lokalit bylo založeno na spolehlivých kritériích a zda výsledků bylo dosaženo s nejnižšími náklady pro rozpočet EU.

Audit probíhal od března do prosince 2011 v Komisi a pěti členských státech, na něž připadala většina výdajů na projekty financované během programových období 2000–2006 a 2007–2013: v Německu, Spojeném království, Maďarsku, Polsku a České republice. Zkoumal se vzorek 27 projektů s celkovým spolufinancováním EU ve výši 231 milionů EUR.

Hlavní závěry a doporučení zprávy představí novinářům člen Evropského účetního dvora Henri Grethen.


DATUM A ČAS Čtvrtek 18. dubna 2013 v 10:30

MÍSTO RESIDENCE PALACE – International Press Centre
zasedací místnost
MAELBEEK
Rue de la Loi 155,
1040 Brusel, Belgie

Během prezentace pro tisk budou k dispozici INFORMAČNÍ MATERIÁLY, které bude tvořit zvláštní zpráva a tisková zpráva. Zvláštní zpráva bude zveřejněna na internetové stránce Účetního dvora www.eca.europa.eu ve 22 úředních jazycích.

TLUMOČENÍ bude zajištěno ve francouzštině a angličtině.


Side Bar