Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

ECA/13/10

Люксембург, 11 април 2013 г.

ПОКАНА — ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
Допринесли ли са успешно структурните мерки на ЕС за възстановяването на изоставени промишлени и военни терени?

През последните десетилетия са на разположение все повече промишлени и военни обекти, които не се използват (така наречените изоставени промишлени терени). Броят им в Европа се оценява от няколкостотин в малките държави членки до няколкостотин хиляди в по-големите държави членки с богато промишлено минало. Много изоставени промишлени терени са замърсени. Възстановяването и повторното използване на изоставени промишлени терени се насърчава от структурните мерки на ЕС с цел защита на човешкото здраве и околната среда и намаляване на разрастването на градските зони.

В настоящия специален доклад се оценява дали финансираните от ЕС проекти за възстановяване са постигнали своите цели; дали насочването на предоставената от ЕС подкрепа за възстановяване на промишлени и военни терени е основавано на строги критерии; както и дали постигането на резултатите е осъществено на възможно най-ниската цена за бюджета на ЕС.

Одитът беше проведен от март до декември 2011 г. в Комисията и в пет държави членки, които са отчели по-голяма част от разходите във връзка с проекти, финансирани по време на програмните периоди 2000—2006 г. и 2007—2013 г.: Германия, Обединеното кралство, Унгария, Полша и Чешката република. Проверената извадка от 27 проекта e на обща стойност 231 милиона евро съфинансиране от ЕС

Основните заключения и препоръки от доклада ще бъдат представени пред пресата от г-н Henri Grethen, член на Сметната Палата.


ДАТА И ЧАС Четвъртък, 18 април 2013 г. в 10.30 ч.

МЯСТО The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155,
rue de la Loi, 1040 BrusselsBelgium

На пресконференцията ще бъде предоставен КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕСАТА, включващ специалния доклад и съобщение за пресата. Специалният доклад ще бъде публикуван на уебсайта на Палатата www.eca.europa.eu, на 22 официални езика.

Ще бъде осигурен УСТЕН ПРЕВОД на френски и английски език.


Side Bar