Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

SPOROČILO ZA JAVNOST

ECA/12/56

Luxembourg, 15. januarja 2013

Slabo vzdrževanje „ogroža ceste v podsaharski Afriki,“ ugotavljajo revizorji EU.

Evropska unija je eden glavnih donatorjev v cestnem sektorju v podsaharski Afriki. Cestni promet je osrednji sektor strategije sodelovanja v okviru ERS (Evropskega razvojnega sklada) z večino držav podsaharske Afrike. Finančno je to daleč najpomembnejši sektor sodelovanja, saj so bile v obdobju 1995–2011 v tej regiji prevzete obveznosti ERS v višini 7,4 milijarde EUR. Neustrezno vzdrževanje cest in preobremenitev vozil ogroža trajnost cestnega omrežja v podsaharski Afriki.

Ceste so bistvene za regionalno povezovanje, gospodarsko rast, socialni razvoj, uspešno javno upravo in varnost. Cestni promet je v podsaharski Afriki prevladujoča vrsta potniškega in tovornega prometa ter pomeni več kot 80 % skupnega gibanja blaga in storitev, prevozne potrebe pa hitro rastejo.

Ukrepi držav prejemnic pomoči, ki jih je obiskalo Sodišče, ne zadostujejo za zagotovitev trajnosti cestne infrastrukture. V vseh obiskanih državah partnericah je stanje cest v različnem obsegu prezgodaj poslabšano. Večina teh držav je sprejela institucionalne reforme, ki so uvedle zlasti sklade in agencije za ceste, ter dosegla velik napredek pri vzdrževanju cest. Kljub temu treba v vseh teh državah obravnavati še mnogo izzivov, da se bo zagotovilo ustrezno vzdrževanje. Čeprav se je poraba za vzdrževanje cest sčasoma povečala v vseh državah partnericah, ki jih je obiskalo Sodišče, še vedno ne pokriva potreb.

V Evropi imamo glede prometa na voljo več možnosti, v podsaharski Afriki pa promet pomeni cestni promet. Če Evropska komisija in države partnerice EU v podsaharski Afriki ne bodo začele zelo resno jemati trajnosti cest, obstaja nevarnost, da bodo izgubile to, kar smo skupaj zgradili,“ je povedal Szabolcs Fazakas, član Evropskega računskega sodišča, zadolžen za poročilo, in dodal, da „morajo prevzeti odgovornost za uveljavljanje največjih dovoljenih obremenitev in začeti ustrezno vzdrževati ceste.“

Opombe za urednike:

Posebna poročila Evropskega računskega sodišča se objavljajo vse leto, v njih pa so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih področij proračuna EU ali upravljavskih zadev.

Posebno poročilo št. 17/2012 z naslovom „Prispevek Evropskega razvojnega sklada (ERS) k trajnosti cestnega omrežja v podsaharski Afriki“ ocenjuje, ali je ERS uspešno prispeval k trajnosti cestnega omrežja v podsaharski Afriki: ali je cestna infrastruktura, ki jo je podpiral ERS, trajnostna in ali Komisija uspešno spodbuja trajnost cestne infrastrukture. Revizija je bila osredotočena na tehnično trajnost, finančno vzdržnost in institucionalno trajnost infrastrukture za cestni promet, pregledanih pa je bilo 48 programov, financiranih od leta 1995 v okviru osmega, devetega in desetega ERS v šestih državah partnericah: Benin, Burkina Faso, Kamerun, Čad, Tanzanija in Zambija, kjer so revizorji EU pregledali približno 2400 km cest, financiranih iz ERS.

Sodišče je prišlo do zaključka, da je Komisija delno uspešna pri podpori trajnosti cestnega omrežja v podsaharski Afriki. Ukrepi držav partneric, ki jih je obiskalo Sodišče, ne zadostujejo za zagotovitev trajnosti cestne infrastrukture in stanje cest je v različnem obsegu prezgodaj poslabšano. Večina teh držav je sprejela institucionalne reforme, ki so uvedle zlasti sklade in agencije za ceste, ter dosegla velik napredek pri vzdrževanju cest. Kljub temu bo treba v vseh teh državah obravnavati še mnogo izzivov, da se bo zagotovilo ustrezno vzdrževanje. Čeprav se je poraba za vzdrževanje cest sčasoma povečala v vseh državah partnericah, ki jih je obiskalo Sodišče, še vedno ne pokriva potreb. Eden glavnih razlogov za to je, da imata v nacionalnih proračunih obnova in nadgradnja cestnega omrežja prednost pred vzdrževanjem.

Komisija je delno uspešna pri spodbujanju sprejetja in izvajanja reform sektorske politike, ki so potrebne za odstranjevanje obstoječih ovir za trajnost cestnega omrežja v podsaharski Afriki. Pogoji, ki jih uporablja za finančno podporo, imajo zmeren spodbudni učinek. To vpliva tudi na politični dialog, ki ga Komisija ne izkoristi, kolikor je mogoče, čeprav je bil bistvenega pomena pri spodbujanju napredka na nekaterih področjih, zlasti tistih, ki so povezana z institucionalnim okvirom in financiranjem vzdrževanja cest. Tehnično sodelovanje, ki ga je financirala Komisija, je bilo manj uspešno, kot se je pričakovalo.

Sodišče priporoča, naj Komisija v več pogledih bolje usmerja vire ERS ter bolje izkoristi pogoje, ki so vezani na njene programe, politični dialog z vladami držav partneric in tehnično sodelovanje, da bi čim bolj izboljšala uspešnost razvojne podpore, ki jo ERS zagotavlja za trajnost cestnega omrežja v podsaharski Afriki.

Kontaktna oseba:

Aidas Palubinskas

Tiskovni predstavnik, Evropsko računsko sodišče

Službeni telefon: +352 4398 45410 Prenosni telefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar