Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

ECA/12/56

Luxemburg, 15 ianuarie 2013

Întreținerea necorespunzătoare „reprezintă o amenințare pentru drumurile din Africa Subsahariană”, potrivit auditorului extern al UE

UE este unul dintre principalii donatori în cadrul sectorului rutier din Africa Subsahariană. Transportul rutier este un sector central al strategiei de cooperare a FED (Fondul european de dezvoltare) cu majoritatea țărilor din Africa Subsahariană. Din punct de vedere financiar, este de departe cel mai important sector de cooperare, angajamentele FED pentru această regiune ridicându-se, în perioada 1995-2011, la aproximativ 7,4 miliarde de euro. Întreținerea necorespunzătoare a drumurilor și supraîncărcarea vehiculelor pun în pericol sustenabilitatea rețelei rutiere din Africa Subsahariană.

Drumurile sunt esențiale pentru integrarea regională, pentru creșterea economică, pentru dezvoltarea socială, pentru o administrație publică eficace și pentru securitate. În Africa Subsahariană, transportul rutier constituie mijlocul predominant de transport de persoane și de mărfuri, corespunzând unui procent de peste 80 % din circulația totală a bunurilor și serviciilor, iar necesitățile în materie de transport cresc cu rapiditate.

Țările beneficiare de ajutor care au fost vizitate de Curte nu depun suficiente eforturi pentru a asigura sustenabilitatea infrastructurii rutiere. În toate țările partenere vizitate de Curte, drumurile sunt afectate, în grade diferite, de o deteriorare prematură. Majoritatea acestor țări au adoptat reforme instituționale, care au implicat în special crearea unor fonduri rutiere și a unor agenții pentru drumuri, și au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește întreținerea drumurilor. Cu toate acestea, rămân în continuare multe provocări de rezolvat în toate aceste țări în vederea asigurării unei întrețineri corespunzătoare. Deși cheltuielile alocate întreținerii drumurilor au crescut de-a lungul timpului în toate țările partenere vizitate de Curte, acestea rămân insuficiente pentru a acoperi necesitățile.

În Europa, cetățenii sunt obișnuiți să poată alege între mai multe opțiuni pentru transport. În Africa Subsahariană însă, atunci când este vorba de transport, acest lucru înseamnă transportul rutier. Dacă Comisia Europeană și partenerii săi din Africa Subsahariană nu încep să acorde în mod serios atenția cuvenită aspectului privind sustenabilitatea drumurilor, aceștia din urmă se vor afla în pericol de a pierde ceea ce am construit împreună”, a declarat Szabolcs Fazakas, membrul Curții responsabil de acest raport, care a adăugat: „Ei trebuie să își asume răspunderea pentru garantarea respectării limitelor privind încărcarea vehiculelor și să asigure întreținerea corespunzătoare a drumurilor.”

Note către editori:

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă rezultatele unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune.

Acest raport special (RS nr. 17/2012), intitulat „Contribuția Fondului european de dezvoltare (FED) la o rețea rutieră sustenabilă în Africa Subsahariană”, a evaluat dacă FED a contribuit în mod eficace la sustenabilitatea rețelei rutiere în Africa Subsahariană: dacă infrastructura rutieră sprijinită de FED este sustenabilă și dacă Comisia promovează în mod eficace sustenabilitatea infrastructurii rutiere. Auditul s-a concentrat pe sustenabilitatea tehnică, financiară și instituțională a infrastructurii de transport rutier și a examinat 48 de programe finanțate începând cu 1995 în cadrul celui de Al optulea, Al nouălea și Al zecelea FED în șase țări partenere: Benin, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Tanzania și Zambia. În aceste țări, auditorii externi ai UE au inspectat aproximativ 2 400 km de drumuri finanțate prin FED.

Curtea a concluzionat că Comisia este parțial eficace în acordarea sprijinului său pentru o rețea rutieră sustenabilă în Africa Subsahariană. Țările partenere care au fost vizitate de Curte nu depun suficiente eforturi pentru a asigura sustenabilitatea infrastructurii rutiere, drumurile fiind afectate, în grade diferite, de o deteriorare prematură. Majoritatea acestor țări au adoptat reforme instituționale, care au implicat în special crearea unor fonduri rutiere și a unor agenții pentru drumuri, și au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește întreținerea drumurilor. Cu toate acestea, rămân în continuare multe provocări de rezolvat în toate aceste țări în vederea asigurării unei întrețineri corespunzătoare. Deși cheltuielile alocate întreținerii drumurilor au crescut de‑a lungul timpului în toate țările partenere vizitate de Curte, acestea rămân insuficiente pentru a acoperi necesitățile. Un motiv principal este prioritatea pe care bugetele naționale o acordă mai curând reabilitării și modernizării rețelei rutiere decât întreținerii acesteia.

Comisia este parțial eficace în promovarea adoptării și a punerii în aplicare a reformelor de politică sectorială care se impun în vederea înlăturării obstacolelor aflate în calea obținerii unei rețele rutiere sustenabile în Africa Subsahariană. Modul în care Comisia utilizează condițiile ce însoțesc sprijinul său financiar are un efect stimulativ moderat. Acest lucru are un impact și asupra dialogului politic, pe care Comisia nu îl utilizează la potențialul maxim, deși acest dialog a avut un rol esențial în promovarea progresului în unele domenii, în special în ceea ce privește cadrul instituțional și finanțarea întreținerii drumurilor. Cooperarea tehnică finanțată de Comisie a avut mai puțin succes decât s‑ar fi putut aștepta.

În ceea ce privește o serie de aspecte, Curtea recomandă Comisiei să asigure o mai bună orientare a resurselor FED și să utilizeze într-un mod mai adecvat condițiile care însoțesc programele sale, dialogul politic cu guvernele țărilor partenere și cooperarea tehnică, cu scopul de a maximiza eficacitatea sprijinului pentru dezvoltare furnizat prin FED pentru o rețea rutieră sustenabilă în Africa Subsahariană.

Persoana de contact:

Aidas Palubinskas

Ofițer de presă, Curtea de Conturi Europeană

Birou: +352 4398 45410 Tel. mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar