Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ECA/12/56

Luxembourg, 2013. január 15.

Az Európai Számvevőszék szerint a szubszaharai afrikai országok közúti infrastruktúrájának fenntarthatóságát a nem megfelelő karbantartás fenyegeti

Az EU a közúti ágazat egyik fő támogatója a szubszaharai Afrikában. A közúti fuvarozás az EFA (Európai Fejlesztési Alap) és a legtöbb szubszaharai afrikai ország közötti együttműködési stratégia kiemelt ágazata. A régióban az 1995–2011 között tett 7400 millió EUR összegű EFA‑kötelezettségvállalást tekintve pénzügyi szempontból messze ez minősül a legfontosabb együttműködési területnek. A közutak nem megfelelő karbantartása és a járművek túlterheltsége veszélyezteti a szubszaharai úthálózat fenntarthatóságát.

A közutak alapvető fontosságúak a regionális integráció, a gazdasági növekedés, a társadalmi fejlődés, az eredményes közigazgatás, valamint a közbiztonság szempontjából. A szubszaharai afrikai országokban a közút jelenti a személy- és áruszállítás fő módját: az áruk és szolgáltatások mozgását több mint 80%‑ban ez a szállítási mód biztosítja, és a szállítási igény gyorsan nő.

A Számvevőszék által felkeresett, segélyben részesülő országok nem tesznek elegendő intézkedést a közúti infrastruktúra fenntarthatóságáért. A meglátogatott összes partnerországban megfigyelhető az utak különböző mértékben történő idő előtti elhasználódása. A legtöbb országban intézményi reformokat fogadtak el – elsősorban közúti alapokat és közúti ügynökségeket hoztak létre –, és jelentős előrelépések történtek az útkarbantartás terén is. Ennek ellenére minden országban számos további akadályt is le kell küzdeni a megfelelő karbantartás biztosítása érdekében. Bár az utak karbantartására fordított kiadások idővel minden a Számvevőszék által ellenőrzött országban növekedtek, azok még jelenleg sem fedezik az igényeket.

„Európában már hozzászoktunk, hogy több közlekedési mód közül választhatunk. A szubszaharai Afrikában a közlekedés egyedül a közúti közlekedést jelenti. Amíg az Európai Bizottság és szubszaharai afrikai partnerei nem veszik nagyon komolyan az utak fenntarthatóságát, fennáll a veszélye annak, hogy elveszítjük az együtt felépített infrastruktúrát” – nyilatkozta Fazakas Szabolcs, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. „Ezeknek az országoknak felelősséget kell vállalniuk az útterhelési határértékek betartatásáért és az utak megfelelő karbantartásáért”.

A szerkesztők figyelmébe:

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be.

„Az Európai Fejlesztési Alap (EFA) hozzájárulása a szubszaharai Afrika úthálózatának fenntarthatóságához” című 17/2012 sz. különjelentés azt vizsgálta, hogy az EFA eredményesen járult‑e hozzá a szubszaharai Afrika úthálózatának fenntarthatóságához: ti. hogy az EFA által támogatott közúti infrastruktúra fenntartható‑e, és hogy a Bizottság eredményesen mozdítja‑e elő a közúti infrastruktúra fenntarthatóságát. Az ellenőrzés a közúti fuvarozási infrastruktúra műszaki, pénzügyi és intézményi fenntarthatóságára irányult, és hat partnerországban (Benin, Burkina Faso, Kamerun, Csád, Tanzánia és Zambia) 48 programra terjedt ki (amelyeket a 8., a 9. és a 10. EFA keretében finanszíroztak 1995 óta), amelynek keretében a számvevőszéki ellenőrök mintegy 2400 km, az EFA által finanszírozott útszakaszt vizsgáltak meg.

A Számvevőszék megállapította, hogy a Bizottság által a szubszaharai Afrika közúthálózatának fenntarthatóságára nyújtott támogatás csak részben eredményes. A Számvevőszék által felkeresett partnerországok nem tesznek elegendő intézkedést a közúti infrastruktúra fenntarthatóságáért, mindenhol megfigyelhető az utak különböző mértékben történő idő előtti elhasználódása. A legtöbb országban intézményi reformokat fogadtak el – elsősorban közúti alapokat és közúti ügynökségeket hoztak létre –, és jelentős előrelépések történtek az útkarbantartás terén is. Ennek ellenére minden országban számos további akadályt is le kell küzdeni a megfelelő karbantartás biztosítása érdekében. Bár az utak karbantartására fordított kiadások idővel minden a Számvevőszék által ellenőrzött országban növekedtek, azok még jelenleg sem fedezik az igényeket. Ennek fő oka, hogy a tagállami költségvetések a karbantartás helyett az úthálózat fejlesztésére és korszerűsítésére összpontosítanak.

A Bizottság csak részben eredményes a szubszaharai Afrika közúthálózatának fenntarthatóságát akadályozó tényezők megszüntetésére irányuló ágazati szakpolitikai reformok elfogadásának és végrehajtásának előmozdításában. A Bizottság által a pénzügyi támogatásokhoz kapcsolódóan szabott feltételek ösztönző hatása gyenge. Ez jelentős hatással van a Bizottság által nem kellően kiaknázott szakpolitikai párbeszédre is, annak ellenére, hogy ez a párbeszéd alapvető fontosságú volt az egyes területeken elért fejlődés szempontjából, különösen azokban az esetekben, amikor az intézményi keretekről és az utak karbantartásának finanszírozásáról volt szó. A Bizottság által finanszírozott szakmai együttműködés az elvártnál kevésbé volt sikeres.

A Számvevőszék javasolja, hogy az EFA keretében nyújtott, a szubszaharai Afrika úthálózatának fenntarthatóságát célzó fejlesztési támogatások eredményességének maximalizálása érdekében a Bizottság több szempontból is célzottabban összpontosítsa az EFA‑ból nyújtott támogatásokat, továbbá alkalmazza hatékonyabban a programokhoz kapcsolódóan megszabott feltételeket, valamint a partnerországokkal folytatott szakpolitikai párbeszédet és szakmai együttműködést.

Kapcsolattartó:

Aidas Palubinskas

Sajtótisztviselő, Európai Számvevőszék

Iroda: +352 4398 45410 Mobiltelefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar