Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

ECA/12/54

Luxemburg den 8 januari 2013

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS
Europeiska utvecklingsfondens (EUF) bidrag till ett hållbart vägnät i Afrika söder om Sahara

EU är en av de ledande biståndsgivarna inom vägsektorn i Afrika söder om Sahara. Vägtransport prioriteras i EUF:s (Europeiska utvecklingsfonden) samarbetsstrategi med de flesta länderna i Afrika söder om Sahara. I ekonomiskt avseende är det den ojämförligt viktigaste sektorn. Mellan 1995 och 2011 gjordes EUF-åtaganden i regionen på ungefär 7,4 miljarder euro.

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU. I särskild rapport nr 17/2012 Europeiska utvecklingsfondens (EUF) bidrag till ett hållbart vägnät i Afrika söder om Sahara undersökte revisionsrätten om EUF på ett ändamålsenligt sätt har bidragit till vägnätets hållbarhet i Afrika söder om Sahara, om den väginfrastruktur som stöds av EUF är hållbar och om kommissionen på ett ändamålsenligt sätt främjar väginfrastrukturens hållbarhet. Granskningen inriktades på vägtransportinfrastrukturens tekniska, ekonomiska och institutionella hållbarhet och man undersökte 48 program som har finansierats sedan 1995 inom åttonde, nionde och tionde EUF i sex partnerländer, nämligen Benin, Burkina Faso, Kamerun, Tchad, Tanzania och Zambia.

Szabolcs Fazakas, ledamot av revisionsrätten, kommer att presentera de viktigaste slutsatserna och rekommendationerna i rapporten för pressen.


DATUM OCH TID Tisdagen den 15 januari 2013 kl. 10.30

PLATS RESIDENCE PALACE - International Press Centre
RUM MAALBEEK
155, rue de la Loi,
1040 Bryssel – Belgien

EN PRESSMAPP med den särskilda rapporten och ett pressmeddelande kommer att finnas tillgänglig till presskonferensen. Den särskilda rapporten offentliggörs på revisionsrättens webbplats (www.eca.europa.eu) på 22 officiella språk.

TOLKNING kommer att ske till franska och engelska.


Side Bar