Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

ECA/12/54

Luxembourg, 8. januar 2013

VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO
Prispevek Evropskega razvojnega sklada (ERS) k trajnosti cestnega omrežja v podsaharski Afriki

Evropska unija je eden glavnih donatorjev v cestnem sektorju v podsaharski Afriki. Cestni promet je osrednji sektor strategije sodelovanja v okviru ERS z večino držav podsaharske Afrike. Finančno je ta sektor daleč najpomembnejši, saj so bile v obdobju 1995–2011 v tej regiji prevzete obveznosti ERS v višini 7,4 milijarde EUR.

Posebna poročila Evropskega računskega sodišča se objavljajo vse leto, v njih pa so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih področij proračuna EU ali upravljavskih zadev. Posebno poročilo št. 17/2012 z naslovom Prispevek Evropskega razvojnega sklada (ERS) k trajnosti cestnega omrežja v podsaharski Afriki” ocenjuje, ali je ERS uspešno prispeval k trajnosti cestnega omrežja v podsaharski Afriki: ali je cestna infrastruktura, ki jo je podpiral ERS, trajnostna in ali Komisija uspešno spodbuja trajnost cestne infrastrukture. Revizija je bila osredotočena na tehnično trajnost, finančno vzdržnost in institucionalno trajnost infrastrukture za cestni promet, pregledanih pa je bilo 48 programov, financiranih od leta 1995 v okviru osmega, devetega in desetega ERS v šestih državah partnericah: Benin, Burkina Faso, Kamerun, Čad, Tanzanija in Zambija.

Najpomembnejše zaključke in priporočila iz poročila bo novinarjem predstavil g. Szabolcs Fazakas, član Evropskega računskega sodišča.


DATUM IN URA: torek, 15. januarja 2013, ob 10.30 uri

KRAJ: RESIDENCE PALACE – Mednarodno tiskovno središče
DVORANA MAELBEEK
155, rue de la Loi, 1040 Bruselj – Belgija

Za tiskovno konferenco bo na voljo Gradivo za medije s posebnim poročilom in sporočilom za javnost. Posebno poročilo bo objavljeno na spletni strani Sodišča www.eca.europa.eu v 22 uradnih jezikih.

Zagotovljeno bo TOLMAČENJE v francoščino in angleščino.


Side Bar