Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

ECA/12/54

Luxemburg, 8 ianuarie 2013

INVITAȚIE - CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Contribuția Fondului european de dezvoltare (FED) la o rețea rutieră sustenabilă în Africa Subsahariană

UE este unul dintre principalii donatori în cadrul sectorului rutier din Africa Subsahariană. Transportul rutier este un sector central al strategiei de cooperare a FED (Fondul european de dezvoltare ) cu majoritatea țărilor din Africa Subsahariană. Din punct de vedere financiar, este de departe cel mai important sector, angajamentele FED pentru această regiune ridicându-se, în perioada 1995-2011, la aproximativ 7,4 miliarde de euro.

Rapoartele speciale ale Curţii de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului şi prezintă rezultatele unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune. Acest raport special (RS nr. 17/2012), intitulat „Contribuția Fondului european de dezvoltare (FED) la o rețea rutieră sustenabilă în Africa Subsahariană”, a urmărit să evalueze dacă FED a contribuit în mod eficace la sustenabilitatea rețelei rutiere în Africa Subsahariană: dacă infrastructura rutieră sprijinită de FED este sustenabilă și dacă Comisia promovează în mod eficace sustenabilitatea infrastructurii rutiere. Auditul s-a concentrat pe sustenabilitatea tehnică, financiară și instituțională a infrastructurii de transport rutier și a examinat 48 de programe finanțate începând cu 1995 în cadrul celui de Al optulea, Al nouălea și Al zecelea FED în șase țări partenere: Benin, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Tanzania și Zambia.

Principalele concluzii și recomandări ale raportului vor fi prezentate presei de către domnul Szabolcs Fazakas, membru al Curții de Conturi Europene.


DATA ȘI ORA EVENIMENTULUI Marți, 15 ianuarie 2013, ora 10:30

LOCUL DE DESFĂȘURARE RESIDENCE PALACE - International Press Centre
SALA „MAELBEEK”
155, rue de la Loi, 1040 Bruxelles - Belgia

În cadrul conferinței de presă se va pune la dispoziție un DOSAR DE PRESĂ, care include textul integral al raportului special și un comunicat de presă. Raportul special va fi publicat pe site-ul internet al Curții, www.eca.europa.eu, în 22 de limbi oficiale ale Uniunii Europene.

Se vor asigura servicii de INTERPRETARE în limbile engleză și franceză.


Side Bar