Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

ECA/12/54

Luksemburg, 8 stycznia 2013 r.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRASY
Wkład finansowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) na rzecz budowy trwałej sieci dróg w Afryce Subsaharyjskiej

UE jest jednym z głównych darczyńców w sektorze drogowym w Afryce Subsaharyjskiej. Transport drogowy jest głównym sektorem w strategii współpracy w ramach EFR (Europejskiego Funduszu Rozwoju) z większością krajów Afryki Subsaharyjskiej. Pod względem finansowym jest to zdecydowanie sektor najważniejszy, a kwota zobowiązań z EFR w tym regionie w okresie od 1995 do 2011 r. wyniosła około 7,4 mld euro.

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem. W sprawozdaniu specjalnym 17/2012 pt. „Wkład finansowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) na rzecz budowy trwałej sieci dróg w Afryce Subsaharyjskiej” Trybunał ocenił, czy EFR skutecznie przyczynił się do trwałości sieci drogowej w Afryce Subsaharyjskiej: czy infrastruktura drogowa wspierana przez EFR jest trwała i czy Komisja skutecznie promuje trwałość infrastruktury drogowej. Kontrola koncentrowała się przede wszystkim na technicznych, finansowych i instytucjonalnych aspektach trwałości infrastruktury transportu drogowego i obejmowała 48 programów finansowanych od 1995 r. w ramach 8., 9. i 10. EFR w sześciu krajach partnerskich: Beninie, Burkinie Faso, Kamerunie, Czadzie, Tanzanii i Zambii.

Główne wnioski i zalecenia sformułowane w tym sprawozdaniu przedstawi prasie Pan Szabolcs Fazakas, członek Trybunału.


TERMIN wtorek, 15 stycznia 2013 r., godz. 10:30

MIEJSCE The RESIDENCE PALACE – International Press Centre
SALA „MAALBEEK”
155, rue de la Loi, 1040 Bruksela – Belgia

Podczas konferencji prasowej udostępniony zostanie PAKIET PRASOWY, składający się ze sprawozdania specjalnego i komunikatu prasowego. Sprawozdanie specjalne zostanie opublikowane na stronie internetowej Trybunału (www.eca.europa.eu) w 22 językach urzędowych.

Tłumaczenie USTNE zostanie zapewnione w językach francuskim i angielskim.


Side Bar