Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPESE REKENKAMER

ECA/12/54

Luxemburg, 8 januari 2013

UITNODIGING – PERSCONFERENTIE
De bijdrage van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) aan een duurzaam wegennet in Afrika bezuiden de Sahara

De EU is een van de belangrijkste donoren van de wegensector in Afrika bezuiden de Sahara. Wegvervoer is een concentratiesector in de samenwerkingsstrategie van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) met de meeste landen in Afrika bezuiden de Sahara. In financieel opzicht is het met afstand de belangrijkste sector, met ongeveer 7 400 miljoen euro aan EOF-vastleggingen in deze regio in de periode 1995‑2011.

De speciale verslagen van de Europese Rekenkamer (ERK) worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de resultaten weer van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema’s. In dit speciaal verslag (SV nr. 17/2012), getiteld “De bijdrage van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) aan een duurzaam wegennet in Afrika bezuiden de Sahara”, werd beoordeeld of het EOF doeltreffend heeft bijgedragen aan de duurzaamheid van het wegennet in Afrika bezuiden de Sahara: of de door het EOF ondersteunde wegeninfrastructuur duurzaam is en of de Commissie op doeltreffende wijze de duurzaamheid van de wegeninfrastructuur bevordert. De controle was gericht op de technische, financiële en institutionele duurzaamheid van de infrastructuur voor wegvervoer en er werd gekeken naar 48 programma’s die sinds 1995 zijn gefinancierd in het kader van het achtste, negende en tiende EOF in zes partnerlanden: Benin, Burkina Faso, Kameroen, Tsjaad, Tanzania en Zambia.

De voornaamste conclusies en aanbevelingen in het verslag zullen aan de pers worden gepresenteerd door de heer Szabolcs Fazakas, lid van de Rekenkamer.


DATUM EN TIJDSTIP
Dinsdag 15 januari 2013 om 10.30 uur

LOCATIE The RESIDENCE PALACE – Internationaal perscentrum
Zaal MAALBEEK
Wetstraat 155, 1040 Brussel – België

Een PERSMAP met daarin het speciaal verslag en een persbericht zal beschikbaar zijn tijdens de persconferentie. Het speciaal verslag wordt in 22 officiële talen gepubliceerd op de website van de Rekenkamer, www.eca.europa.eu.

VERTOLKING is beschikbaar in het Frans en het Engels.


Side Bar