Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

ECA/12/54

Luxemburg, 8. tammikuuta 2013

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN
Euroopan kehitysrahaston (EKR) tuki kestävän tieverkoston kehittämiseen Saharan eteläpuolisessa Afrikassa

EU lukeutuu tieliikennealan keskeisiin rahoittajiin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Tieliikenne on EKR:n (Euroopan kehitysrahasto) yhteistyöstrategian painopisteala useimpien Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Kyseessä on taloudellisesti ehdottomasti tärkein yhteistyöala, sillä alueelle suunnattiin vuosina 1995–2011 noin 7,4 miljardia euroa EKR:n sitoumuksia.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset. Erityiskertomuksessa nro 17/2012 “Euroopan kehitysrahaston (EKR) tuki kestävän tieverkoston kehittämiseen Saharan eteläpuolisessa Afrikassa” arvioitiin, onko EKR edistänyt vaikuttavalla tavalla tieverkoston kestävyyttä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa: onko EKR:n tukema tieinfrastruktuuri kestävä ja edistääkö komissio tieinfrastruktuurin kestävyyttä vaikuttavalla tavalla. Tarkastus painottui tieliikenneinfrastruktuurien tekniseen, taloudelliseen ja institutionaaliseen kestävyyteen. Sen yhteydessä arvioitiin 48 ohjelmaa, joita oli rahoitettu vuodesta 1995 lähtien kahdeksannesta, yhdeksännestä ja kymmenennestä EKR:sta kuudessa yhteistyökumppanimaassa: Beninissä, Burkina Fasossa, Kamerunissa, Sambiassa, Tansaniassa ja Tšadissa.

Kertomuksen keskeiset päätelmät ja suositukset esittelee lehdistölle tilintarkastustuomioistuimen jäsen Szabolcs Fazakas.

PÄIVÄMÄÄRÄ JA AIKA Tiistai, 15. tammikuuta 2013 klo 10.30

PAIKKA RESIDENCE PALACE – International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Bryssel – Belgia

LEHDISTÖPAKETTI, joka sisältää erityiskertomuksen ja lehdistötiedotteen, on saatavilla lehdistötilaisuudessa. Erityiskertomus julkaistaan tilintarkastustuomioistuimen internet-sivustolla (www.eca.europa.eu) 22 virallisella kielellä.

TULKKAUS ranskaksi ja englanniksi.


Side Bar