Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROOPA KONTROLLIKODA

ECA/12/54

Luxembourg, 8. jaanuar 2013

KUTSE INFOTUNDI
Euroopa Arengufondi (EAF) panus jätkusuutliku teedevõrgu arendamisse Sahara-taguses Aafrikas

Euroopa Liit on Sahara-taguse Aafrika teedesektori üks peamisi rahastajaid. Maanteetransport on Euroopa Arengufondi (EAF) koostööstrateegia keskne valdkond suuremas osas Sahara-taguse Aafrika riikides. Majanduslikult on see kõige olulisem sektor, kõnealuses piirkonnas võeti ajavahemikul 1995–2011 EAFi raames kulukohustusi ligikaudu 7,4 miljardi euro eest.

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse konkreetsete ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused. Käesolevas eriaruandes (nr 17/2012) pealkirjaga „Euroopa Arengufondi (EAF) panus jätkusuutliku teedevõrgu arendamisse Sahara-taguses Aafrikas” hinnati, kas EAF on aidanud mõjusalt kaasa Sahara-taguse Aafrika teedevõrgu jätkusuutlikkusele: kas EAFi toetatav maanteede infrastruktuur on jätkusuutlik ning kas komisjon edendab mõjusalt maanteede infrastruktuuri jätkusuutlikkust. Audit keskendus maanteetranspordi infrastruktuuri tehnilisele, majanduslikule ja institutsioonilisele jätkusuutlikkusele ning selle käigus vaadati läbi 48 programmi, mida oli alates 1995. aastast rahastatud 8., 9. ja 10. EAFi raames kuues partnerriigis: Beninis, Burkina Fasos, Kamerunis, Tšaadis, Tansaanias ja Sambias.

Aruande peamisi järeldusi ja soovitusi tutvustab ajakirjandusele kontrollikoja liige Szabolcs Fazakas.

KUUPÄEV JA KELLAAEG: teisipäev, 15. jaanuar 2013 kell 10:30

KOHT: RESIDENCE PALACE – Rahvusvaheline pressikeskus
RUUM „MAELBEEK”
Rue de la Loi 155, 1040 Brüssel, Belgia

Infotunniks koostatakse PRESSIMAPP, mis koosneb eriaruandest ja pressiteatest. Eriaruanne avaldatakse kontrollikoja veebilehel www.eca.europa.eu 22 ametlikus keeles.

SUULINE TÕLGE prantsuse ja inglise keelde.


Side Bar