Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

ECA/12/54

Luxembourg, den 8. januar 2013

INVITATION – PRESSEBRIEFING
De europæiske udviklingsfondes (EUF's) bidrag til et bæredygtigt vejnet i Afrika syd for Sahara

EU er en af de største donorer inden for vejsektoren i Afrika syd for Sahara. Vejtransport er en målsektor for EUF’s (de europæiske udviklingsfondes) strategi for samarbejdet med de fleste lande i Afrika syd for Sahara. Finansielt er den langt den vigtigste sektor, idet der er indgået EUF-forpligtelser for ca. 7,4 milliarder euro i denne region i perioden fra 1995 til 2011.

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål. Særberetning nr. 17/2012 "De europæiske udviklingsfondes (EUF's) bidrag til et bæredygtigt vejnet i Afrika syd for Sahara" er en vurdering af, om EUF har bidraget effektivt til at gøre vejnettet i Afrika syd for Sahara bæredygtigt: om den vejinfrastruktur, EUF støtter, er bæredygtig, og om Kommissionen effektivt fremmer vejinfrastrukturens bæredygtighed. Revisionen fokuserede på vejtransportinfrastrukturens tekniske, finansielle og institutionelle bæredygtighed og omfattede en gennemgang af 48 programmer, der siden 1995 er finansieret under 8., 9. og 10. EUF i seks partnerlande: Benin, Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Tanzania og Zambia.

De vigtigste konklusioner og anbefalinger i særberetningen vil blive præsenteret for pressen af Szabolcs Fazakas, medlem af Retten.

DATO OG TID Tirsdag, den 15. januar 2013 kl. 10.30

STED RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK-SALEN
155, rue de la Loi,
1040 Bruxelles – Belgien

EN PRESSEMAPPE med særberetningen og en pressemeddelelse vil foreligge på pressebriefingen. Særberetningen vil blive offentliggjort på Rettens websted, www.eca.europa.eu, på 22 officielle sprog.

Der vil være TOLKNING til fransk og engelsk.


Side Bar