Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

ECA/12/53

Luxemburg den 7 januari 2013

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS
Kostnadseffektiviteten i de sammanhållningspolitiska investeringarna i energieffektivitet

Kostnaden för den ökade energikonsumtionen, förbrukningen av reserverna av fossila bränslen och effekten av människans verksamhet på de globala klimatförändringarna är faktorer som ligger bakom de senaste årens energieffektivitetsåtgärder. Sedan 2000 har Europeiska unionen genom sina sammanhållningsmedel ställt nästan 5 miljarder euro till förfogande för medfinansiering av energieffektivitetsåtgärder i medlemsstaterna. Europeiska kommissionen och medlemsstaterna är båda ansvariga för att den ekonomiska förvaltningen av dessa medel är sund.

Europeiska revisionsrätten bedömde huruvida de sammanhållningspolitiska investeringarna i energieffektivitet var kostnadseffektiva.

De viktigaste slutsatserna och rekommendationerna i rapporten kommer att presenteras för pressen av Harald Wögerbauer, ledamot av revisionsrätten.

DATUM OCH TID Måndagen den 14 januari 2013 kl. 10.30

PLATS RESIDENCE PALACE - International Press Centre
RUM MAELBEEK
155, rue de la Loi,
1040 Bryssel – Belgien

EN PRESSMAPP med den särskilda rapporten och ett pressmeddelande kommer att finnas tillgänglig på presskonferensen. Den särskilda rapporten kommer att offentliggöras på revisionsrättens webbplats, www.eca.europa.eu, på 22 officiella språk.

TOLKNING kommer att ske till tyska och engelska.


Side Bar