Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

ECA/12/53

Luxembourg, 7. januar 2013

VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO
Stroškovna učinkovitost naložb kohezijske politike v energetsko učinkovitost

Stroški povečane porabe energije, izčrpavanje zalog fosilnih goriv in vpliv človeških dejavnosti na svetovne podnebne spremembe so gonilne sile novejših politik energetske učinkovitosti. Evropska unija je od leta 2000 prek svojih skladov kohezijske politike za sofinanciranje ukrepov za energetsko učinkovitost v državah članicah porabila skoraj 5 milijard EUR. Za dobro finančno poslovodenje teh sredstev so skupaj odgovorne Evropska komisija in države članice.

Evropsko računsko sodišče je ocenilo, ali so bile naložbe kohezijske politike v energetsko učinkovitost stroškovno učinkovite.

Glavne zaključke poročila in priporočila bo medijem predstavil g. Harald Wögerbauer, član Evropskega računskega sodišča.


DATUM IN ČAS ponedeljek, 14. januar 2013 ob 10:30

KRAJ The RESIDENCE PALACE – International Press Centre
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Bruselj – Belgija

Na tiskovni konferenci bo na voljo GRADIVO ZA MEDIJE, v katerem bosta izvod posebnega poročila in sporočila za javnost. Posebno poročilo bo v 22 uradnih jezikih objavljeno na spletni strani Sodišča www.eca.europa.eu.

Zagotovljeno bo TOLMAČENJE v nemščino in angleščino.


Side Bar