Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

ECA/12/53

Luxemburg 7. januára 2013

POZVÁNKA – TLAČOVÁ KONFERENCIA
Nákladová efektívnosť investícií do energetickej účinnosti v rámci politiky súdržnosti

Hnacou silou súčasných politík energetickej účinnosti sú náklady na zvýšenú spotrebu energie, vyčerpávanie zásob fosílnych palív a vplyv ľudskej činnosti na zmenu globálnej klímy. Európska únia prostredníctvom svojich fondov politiky súdržnosti poskytla od roku 2000 takmer 5 mld. EUR na spolufinancovanie opatrení energetickej účinnosti v členských štátoch. Za riadne finančné hospodárenie s týmito fondmi zodpovedá Európska komisia spolu s členskými štátmi.

Európsky dvor audítorov posudzoval, či investície do energetickej účinnosti v rámci politiky súdržnosti boli nákladovo efektívne.

Hlavné závery a odporúčania správy predstaví zástupcom tlače pán Harald Wögerbauer, člen Európskeho dvora audítorov.


DÁTUM A ČAS KONANIA Pondelok 14. januára 2013 o 10:30

MIESTO KONANIA RESIDENCE PALACE – International Press Centre
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brusel – Belgicko

TLAČOVÁ DOKUMENTÁCIA, pozostávajúca z osobitnej správy a tlačovej správy, bude k dispozícii na tlačovej konferencii. Osobitná správa bude uverejnená na internetovej stránke Dvora audítorov www.eca.europa.eu v 22 úradných jazykoch.

TLMOČENIE bude zabezpečené v nemčine a angličtine.


Side Bar