Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

ECA/12/53
Luxemburg, 7 ianuarie 2013

INVITAȚIE - CONFERINȚĂ DE PRESĂ
Raportul cost-eficacitate al investiţiilor în eficienţa energetică efectuate în cadrul politicii de coeziune

Costul consumului crescut de energie, epuizarea rezervelor de combustibili fosili şi efectul activităţilor umane asupra schimbărilor climatice de la nivel mondial sunt vectori ai politicilor recente privind eficienţa energetică. Începând cu 2000, Uniunea Europeană, prin fondurile politicii sale de coeziune, a cheltuit aproximativ cinci miliarde de euro pentru cofinanţarea de măsuri privind eficienţa energetică în statele membre. Comisia Europeană şi statele membre sunt ambele responsabile de buna gestiune financiară a acestor fonduri.

Curtea de Conturi Europeană a evaluat dacă investiţiile în eficienţa energetică efectuate în cadrul politicii de coeziune prezentau un bun raport cost-eficacitate.

Principalele concluzii și recomandări ale raportului vor fi prezentate presei de către domnul Harald Wögerbauer, membru al Curții de Conturi Europene.


DATA ȘI ORA EVENIMENTULUI Luni, 14 ianuarie 2013, ora 10:30

LOCUL DE DESFĂȘURARE RESIDENCE PALACE - International Press Centre
SALAMAELBEEK”
155, rue de la Loi,
1040 Bruxelles – Belgia

În cadrul conferinței de presă se va pune la dispoziție un DOSAR DE PRESĂ, care include textul integral al raportului special și un comunicat de presă. Raportul special va fi publicat pe site-ul internet al Curții, www.eca.europa.eu, în 22 de limbi oficiale ale Uniunii Europene.

Se vor asigura servicii de INTERPRETARE în limbile germană și engleză.


Side Bar