Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

ECA/12/53

Luksemburg, 7 stycznia 2013 r.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRASY
Opłacalność inwestycji w efektywność energetyczną w ramach polityki spójności

Koszty zwiększonego zużycia energii, wyczerpywanie się rezerw paliw kopalnych i wpływ działalności człowieka na zmiany klimatu to czynniki kształtujące najnowszą politykę w dziedzinie efektywności energetycznej. Od 2000 r. Unia Europejska za pośrednictwem funduszy dostępnych w ramach polityki spójności wydała prawie 5 mld euro na współfinansowanie działań na rzecz efektywności energetycznej w państwach członkowskich. Za należyte zarządzanie tymi funduszami odpowiedzialna jest zarówno Komisja Europejska, jak i państwa członkowskie.

Europejski Trybunał Obrachunkowy ocenił, czy zrealizowane w ramach polityki spójności inwestycje w efektywność energetyczną były opłacalne.

Główne wnioski i zalecenia sformułowane w tym sprawozdaniu przedstawi prasie Pan Harald Wögerbauer, członek Trybunału.


TERMIN poniedziałek, 14 stycznia 2013 r., godz. 10:30

MIEJSCE The RESIDENCE PALACE – International Press Centre
SALA MAELBEEK
155, rue de la Loi, 1040 Bruksela – Belgia

Podczas konferencji prasowej udostępniony zostanie PAKIET PRASOWY, składający się ze sprawozdania specjalnego i komunikatu prasowego. Sprawozdanie specjalne zostanie opublikowane na stronie internetowej Trybunału (www.eca.europa.eu) w 22 językach urzędowych.

TŁUMACZENIE USTNE zostanie zapewnione w językach niemieckim i angielskim.


Side Bar