Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPESE REKENKAME

ECA/12/53

Luxemburg, 7 januari 2013

UITNODIGING – PERSCONFERENTIE
De kosteneffectiviteit van de investeringen in energie-efficiëntie in het kader van het cohesiebeleid

De kosten van een stijgend energieverbruik, de uitputting van fossiele brandstoffen en de gevolgen van menselijke activiteiten voor de wereldwijde klimaatverandering vormen de drijfveren achter het recente beleid op het gebied van energie-efficiëntie. Sinds 2000 heeft de Europese Unie via haar fondsen voor het cohesiebeleid bijna 5 miljard euro beschikbaar gesteld voor de cofinanciering van maatregelen voor energie-efficiëntie in de lidstaten. De Europese Commissie en de nationale en regionale autoriteiten zijn verantwoordelijk voor een goed financieel beheer van deze middelen.

De Europese Rekenkamer is nagegaan of de investeringen in energie‑efficiëntie in het kader van het cohesiebeleid kosteneffectief waren.

De voornaamste conclusies en aanbevelingen in het verslag zullen aan de pers worden gepresenteerd door de heer Harald Wögerbauer, lid van de Rekenkamer.


DATUM EN TIJDSTIP Maandag 14 januari 2013 om 10.30 uur

LOCATIE The RESIDENCE PALACE - Internationaal perscentrum
Zaal MAALBEEK
Wetstraat 155,
1040 Brussel – België

EEN PERSMAP met daarin het speciaal verslag en een persbericht zal beschikbaar zijn tijdens de persconferentie. Het speciaal verslag wordt in 22 officiële talen gepubliceerd op de website van de Rekenkamer, www.eca.europa.eu.

VERTOLKING is beschikbaar in het Duits en het Engels.


Side Bar