Navigation path

Left navigation

Additional tools

IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI

ECA/12/53

Il-Lussemburgu, is-7 ta’ Jannar 2013

STEDINA – INFORMAZZJONI GĦALL-ISTAMPA
Il-kosteffettività tal-Investimenti tal-Politika ta’ Koeżjoni fl-Effiċjenza Enerġetika

Il-kost taż-żieda fil-konsum tal-enerġija, it-tnaqqis tar-riżervi tal-karburanti fossili u l-effett tal-attivitajiet tal-bniedem fuq it-tibdil fil-klima globali huma l-motivaturi tal-politiki reċenti tal-effiċjenza enerġetika. Sa mis-sena 2000, l-Unjoni Ewropea, permezz tal-fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni tagħha, nefqet kważi EUR 5 biljun għall-kofinanzjament ta’ miżuri għall-effiċjenza enerġetika fl-Istati Membri. Il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri huma t-tnejn responsabbli għall-ġestjoni finanzjarja tajba ta’ dawn il-fondi.

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri vvalutat jekk l-investimenti tal-Politika ta’ Koeżjoni fl-effiċjenza enerġetika kinux kosteffettivi.

Il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet prinċipali tar-rapport se jiġu ppreżentati lill-istampa mis-Sur Harald Wögerbauer, Membru tal-Qorti.


DATA U ĦIN
It-Tnejn, l-14 ta’ Jannar 2012 fl-10:30

POST The RESIDENCE PALACE – Ċentru Internazzjonali għall-Istampa
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brussell – il-Belġju

PAKKETT GĦALL-ISTAMPA, li jikkonsisti fir-Rapport Speċjali u stqarrija għall-istampa, se jkun disponibbli għall-konferenza stampa. Ir-Rapport Speċjali se jiġi ppubblikat fuq il-websajt tal-Qorti, www.eca.europa.eu, fi 22 lingwa uffiċjali.

Se jkun hemm disponibbli l-INTERPRETAZZJONI bil-Ġermaniż u bl-Ingliż.


Side Bar