Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

ECA/12/53

Luksemburgā, 2013. gada 7. janvārī

UZAICINĀJUMS UZ PRESES KONFERENCI
Kohēzijas politikas ieguldījumi energoefektivitātē un to rentabilitāte

Palielināta energopatēriņa izmaksas, fosilā kurināmā rezervju izsīkšana un cilvēku darbības ietekme uz klimata pārmaiņām pasaulē ir pēdējos gados īstenotās energoefektivitātes politikas virzītājspēki. Kopš 2000. gada Eiropas Savienība ir izlietojusi no Kohēzijas fonda gandrīz 5 miljardus EUR energoefektivitātes pasākumu līdzfinansēšanai dalībvalstīs. Eiropas Komisija un dalībvalstis ir kopīgi par šo fondu pareizu finanšu pārvaldību.

Eiropas Revīzijas palāta vērtēja, vai kohēzijas politikas ieguldījumi energoefektivitātē ir bijuši rentabli.

Ar galvenajiem ziņojumā izklāstītajiem secinājumiem un ieteikumiem preses pārstāvjus iepazīstinās Palātas loceklis Haralds Vogerbauers [Harald Wögerbauer].


DATUMS UN LAIKS Pirmdien, 2013. gada 14. janvārī plkst. 10.30

VIETA The RESIDENCE PALACE — International Press Centre
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brisele — Beļģija

Preses konferencē būs pieejami PRESES MATERIĀLI, kuros ietilpst īpašais ziņojums un preses relīze. Īpašais ziņojums tiks publicēts Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu 22 oficiālajās ES valodās.

MUTISKĀ TULKOŠANA būs pieejama angļu un franču valodā.


Side Bar