Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS AUDITO RŪMAI

ECA/12/53

Liuksemburgas, 2013 m. sausio 7 d.

KVIETIMAS – PRANEŠIMAS SPAUDAI
Sanglaudos politikos investicijų į energijos vartojimo efektyvumą ekonominis veiksmingumas

Padidėjusios energijos vartojimo sąnaudos, iškastinio kuro atsargų išeikvojimas ir žmogaus veiklos poveikis pasaulio klimato kaitai – tai pagrindiniai veiksniai, kurie pastaruoju metu skatino vykdyti energijos vartojimo efektyvumo politiką. Nuo 2000 m. Europos Sąjunga energijos vartojimo efektyvumo priemonėms valstybėse narėse bendrai finansuoti iš savo sanglaudos politikos fondų skyrė apie 5 milijardus eurų. Už šių lėšų patikimą valdymą yra atsakinga tiek Europos Komisija, tiek valstybės narės.

Europos Audito Rūmai vertino, ar sanglaudos politikos investicijos į energijos vartojimo efektyvumą yra ekonomiškai veiksmingos.

Pagrindines ataskaitos išvadas ir rekomendacijas spaudai pristatys Audito Rūmų narys Harald Wögerbauer.


DATA IR LAIKAS
2013 m. sausio 14 d. (pirmadienis), 10.30 val.

VIETA The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brussels – Belgium

MEDŽIAGĄ SPAUDAI, kurią sudaro specialioji ataskaita ir pranešimas spaudai, bus galima gauti prieš spaudos konferenciją. Specialioji ataskaita bus paskelbta Audito Rūmų interneto svetainėje www.eca.europa.eu 22 oficialiomis kalbomis.

VERČIAMA bus į vokiečių ir anglų kalbas.


Side Bar