Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

ECA/12/53

Luxemburg, 7. tammikuuta 2013

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN
Energiatehokkuuteen kohdennettujen koheesiopoliittisten investointien kustannustehokkuus

Energiankulutuksen kasvusta aiheutuu kustannuksia, fossiiliset polttoainevarat hupenevat ja ihminen vaikuttaa toiminnallaan maailmanlaajuiseen ilmastonmuutokseen. Nämä seikat vievät viimeaikaisia energiatehokkuuspolitiikkoja eteenpäin. Euroopan unioni on vuodesta 2000 lähtien osoittanut koheesiopolitiikan alan rahastojen kautta lähes viiden miljardin euron arvosta osarahoitusta jäsenvaltioissa toteutettuihin energiatehokkuustoimenpiteisiin. Euroopan komissio ja jäsenvaltiot vastaavat varojen moitteettomasta käytöstä.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin arvioi, ovatko energiatehokkuuteen kohdennetut koheesiopoliittiset investoinnit olleet kustannustehokkaita.

Kertomuksen keskeiset päätelmät ja suositukset esittelee lehdistölle tilintarkastustuomioistuimen jäsen Harald Wögerbauer.

PÄIVÄMÄÄRÄ JA AIKA Maanantai, 14. tammikuuta 2013 klo 10:30

PAIKKA RESIDENCE PALACE – International Press Centre
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Bryssel – Belgia

LEHDISTÖPAKETTI, joka sisältää erityiskertomuksen ja lehdistötiedotteen, on saatavilla lehdistötilaisuudessa. Erityiskertomus julkaistaan tilintarkastustuomioistuimen internet-sivustolla (www.eca.europa.eu) 22 virallisella kielellä.

TULKKAUS saksaksi ja englanniksi.


Side Bar